Danh sách tiểu hành tinh/337601–337700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337601 2001 TL3 07/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
337602 2001 TR4 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
337603 2001 TB5 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337604 2001 TJ5 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337605 2001 TP10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337606 2001 TH12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337607 2001 TB13 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337608 2001 TB14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,9 km MPC · JPL
337609 2001 TG14 06/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
337610 2001 TC16 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337611 2001 TK24 14/10/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
337612 2001 TV45 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337613 2001 TG47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
337614 2001 TY47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
337615 2001 TQ48 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
337616 2001 TU48 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337617 2001 TT50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337618 2001 TU51 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337619 2001 TK57 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337620 2001 TP59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337621 2001 TR72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337622 2001 TZ80 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337623 2001 TH81 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337624 2001 TC82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337625 2001 TJ82 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337626 2001 TP83 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337627 2001 TH85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337628 2001 TG88 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337629 2001 TJ91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337630 2001 TR93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337631 2001 TW93 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337632 2001 TG96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337633 2001 TK98 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337634 2001 TX98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337635 2001 TO104 13/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
337636 2001 TG109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337637 2001 TW109 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337638 2001 TL111 14/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
337639 2001 TU112 14/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
337640 2001 TJ115 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
337641 2001 TY117 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337642 2001 TL119 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337643 2001 TT120 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337644 2001 TM122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
337645 2001 TO124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
337646 2001 TX124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
337647 2001 TG125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
337648 2001 TW129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337649 2001 TX129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337650 2001 TJ131 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337651 2001 TN132 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
337652 2001 TA133 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
337653 2001 TA137 14/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337654 2001 TP138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337655 2001 TW141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337656 2001 TC144 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
337657 2001 TY149 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
337658 2001 TS153 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337659 2001 TA159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
337660 2001 TH159 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337661 2001 TV162 11/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
337662 2001 TP170 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
337663 2001 TY172 13/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337664 2001 TO173 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337665 2001 TN176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337666 2001 TJ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
337667 2001 TG178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337668 2001 TR178 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337669 2001 TJ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337670 2001 TC182 14/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337671 2001 TA183 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337672 2001 TL183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337673 2001 TD184 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337674 2001 TU185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337675 2001 TO188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
337676 2001 TC189 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337677 2001 TJ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337678 2001 TA203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337679 2001 TR203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337680 2001 TR209 12/10/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,7 km MPC · JPL
337681 2001 TC215 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
337682 2001 TE218 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337683 2001 TX218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
337684 2001 TL221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337685 2001 TR222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337686 2001 TE232 08/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
337687 2001 TD235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337688 2001 TQ240 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
337689 2001 TZ245 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
337690 2001 TZ247 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
337691 2001 TP249 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
337692 2001 TO250 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
337693 2001 TC251 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
337694 2001 TL252 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
337695 2001 TM253 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
337696 2001 TW254 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
337697 2001 TK255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
337698 2001 TT257 11/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
337699 2001 TY257 15/10/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
337700 2001 TQ258 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL