Danh sách tiểu hành tinh/336601–336700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336601 2009 TQ39 14/10/2009 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
336602 2009 TY42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
336603 2009 TS47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
336604 2009 UL5 18/10/2009 Vicques M. Ory 970 m MPC · JPL
336605 2009 UM5 20/10/2009 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
336606 2009 UX26 21/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
336607 2009 UT38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
336608 2009 UD51 22/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336609 2009 UV56 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336610 2009 UT58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
336611 2009 UK87 24/10/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
336612 2009 UL94 21/10/2009 Kachina J. Hobart 680 m MPC · JPL
336613 2009 UZ117 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
336614 2009 UC140 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
336615 2009 VP2 09/11/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
336616 2009 VB23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336617 2009 VP23 09/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
336618 2009 VV23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336619 2009 VH40 08/11/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
336620 2009 VA41 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336621 2009 VH45 11/11/2009 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
336622 2009 VJ49 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
336623 2009 VK49 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336624 2009 VO55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336625 2009 VO58 15/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
336626 2009 VG63 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336627 2009 VO66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
336628 2009 VF75 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
336629 2009 VG88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336630 2009 VJ103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336631 2009 VK103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
336632 2009 VV105 10/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
336633 2009 VO114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336634 2009 WE20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
336635 2009 WJ20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336636 2009 WE29 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336637 2009 WD35 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
336638 2009 WL43 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336639 2009 WY43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336640 2009 WF46 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
336641 2009 WY74 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
336642 2009 WR77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336643 2009 WP87 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
336644 2009 WB98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336645 2009 WV116 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336646 2009 WY163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336647 2009 WZ164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
336648 2009 WY165 14/12/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
336649 2009 WT206 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
336650 2009 WA218 17/11/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
336651 2009 WL259 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
336652 2009 WP259 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336653 2009 WS263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
336654 2009 XX2 12/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 870 m MPC · JPL
336655 2009 XC7 09/12/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336656 2009 XW18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336657 2009 XX18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
336658 2009 XN19 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
336659 2009 XP21 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336660 2009 XF24 12/12/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
336661 2009 XJ24 13/12/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
336662 2009 XV24 15/12/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
336663 2009 YH2 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336664 2009 YG13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336665 2009 YY13 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336666 2009 YR17 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336667 2009 YY19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336668 2009 YS22 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
336669 2009 YN24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
336670 2009 YZ24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336671 2009 YS25 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
336672 2010 AW7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336673 2010 AY18 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336674 2010 AK24 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
336675 2010 AP26 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336676 2010 AY31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336677 2010 AF32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336678 2010 AR37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336679 2010 AM39 10/01/2010 Málaga Málaga Obs. 1,8 km MPC · JPL
336680 Pavolpaulík 2010 AQ39 10/01/2010 Mayhill S. Kürti 980 m MPC · JPL
336681 2010 AB44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336682 2010 AC44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336683 2010 AA55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336684 2010 AF56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336685 2010 AK59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
336686 2010 AU59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
336687 2010 AB64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336688 2010 AU66 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336689 2010 AF72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336690 2010 AE75 07/01/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
336691 2010 AW79 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
336692 2010 AD80 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
336693 2010 AA81 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
336694 Fey 2010 AH89 08/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
336695 2010 AN103 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
336696 2010 BZ1 18/01/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
336697 2010 BG53 20/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
336698 Melbourne 2010 CJ 05/02/2010 Tzec Maun E. Schwab 4,6 km MPC · JPL
336699 2010 CG1 06/02/2010 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
336700 2010 CK28 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL