Danh sách tiểu hành tinh/336501–336600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336501 2008 WJ71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336502 2008 WQ78 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336503 2008 WL83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336504 2008 WQ85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
336505 2008 WD108 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336506 2008 WJ118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336507 2008 WR121 29/11/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
336508 2008 WE125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336509 2008 WS125 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
336510 2008 WD129 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
336511 2008 WF131 19/11/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
336512 2008 WT138 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336513 2008 XD1 01/12/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,4 km MPC · JPL
336514 2008 XS27 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
336515 2008 XU40 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
336516 2008 XT47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
336517 2008 XU52 03/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
336518 2008 YK9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
336519 2008 YM11 20/12/2008 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
336520 2008 YJ34 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336521 2008 YY65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
336522 2008 YM66 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336523 2008 YF78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336524 2008 YM80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336525 2008 YU87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
336526 2008 YJ93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
336527 2008 YW95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336528 2008 YE116 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336529 2008 YR122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336530 2008 YJ135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
336531 2008 YS144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
336532 2008 YH153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336533 2008 YS154 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336534 2008 YO156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
336535 2008 YF164 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
336536 2009 AB26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
336537 2009 AL28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336538 2009 AG32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336539 2009 BW9 20/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
336540 2009 BD25 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336541 2009 BS38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
336542 2009 BM52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
336543 2009 BF57 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336544 2009 BF63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
336545 2009 BF96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
336546 2009 BP97 25/01/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
336547 2009 BQ132 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336548 2009 BG142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
336549 2009 CT33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
336550 2009 CM45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
336551 2009 CZ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
336552 2009 DC15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
336553 2009 EY27 01/03/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
336554 2009 FP39 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
336555 2009 JA2 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
336556 2009 KK36 28/05/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
336557 2009 PX12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
336558 2009 RM34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336559 2009 RY48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336560 2009 RM54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336561 2009 RF66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
336562 2009 SY13 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
336563 2009 SL19 23/09/2009 Mayhill A. Lowe 710 m MPC · JPL
336564 2009 SQ26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336565 2009 SK30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336566 2009 SJ53 17/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
336567 2009 SX56 26/08/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
336568 2009 SF67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336569 2009 SV111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336570 2009 SA115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
336571 2009 SB125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336572 2009 SQ125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336573 2009 SS125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336574 2009 SU127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
336575 2009 SM129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336576 2009 SB138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336577 2009 SR172 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
336578 2009 SB173 18/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
336579 2009 SL183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
336580 2009 SY185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
336581 2009 SO186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
336582 2009 SG267 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336583 2009 SG290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336584 2009 SD328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
336585 2009 SW339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
336586 2009 SV343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
336587 2009 SX346 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
336588 2009 SK355 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
336589 2009 SP356 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336590 2009 SZ358 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
336591 2009 SM360 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
336592 2009 SZ361 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
336593 2009 SH364 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336594 2009 TY1 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
336595 2009 TJ9 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 640 m MPC · JPL
336596 2009 TX13 10/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
336597 2009 TF14 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
336598 2009 TE21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
336599 2009 TB28 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
336600 2009 TW35 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL