Danh sách tiểu hành tinh/309201–309300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
309201 2007 EU215 12/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
309202 2007 FB2 16/03/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
309203 2007 GG 07/04/2007 Mauna Kea D. J. Tholen AMO 1,1 km MPC · JPL
309204 2007 GF25 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
309205 2007 GV27 11/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
309206 2007 GE32 14/04/2007 Moletai Molėtai Obs. 940 m MPC · JPL
309207 2007 GP71 15/04/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
309208 2007 HZ14 22/04/2007 Ottmarsheim C. Rinner 890 m MPC · JPL
309209 2007 HN15 19/04/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
309210 2007 HS28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
309211 2007 HJ81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309212 2007 JS9 10/05/2007 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
309213 2007 JQ22 11/05/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309214 2007 LL 08/06/2007 Catalina CSS 300 m MPC · JPL
309215 2007 LN18 14/06/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
309216 2007 MG24 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
309217 2007 NF6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
309218 2007 OE7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
309219 2007 PV10 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
309220 2007 PV12 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
309221 2007 PO20 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
309222 2007 PU21 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
309223 2007 PX21 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
309224 2007 PD33 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
309225 2007 PC40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
309226 2007 PF44 14/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
309227 Tsukiko 2007 QC 16/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 660 m MPC · JPL
309228 2007 QM1 16/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 790 m MPC · JPL
309229 2007 QO2 18/08/2007 Gaisberg R. Gierlinger 750 m MPC · JPL
309230 2007 QY6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
309231 2007 QT9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
309232 2007 QV9 22/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
309233 2007 QE11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309234 2007 QB16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
309235 2007 QB18 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309236 2007 RW 03/09/2007 Eskridge G. Hug 890 m MPC · JPL
309237 2007 RB2 04/09/2007 Junk Bond D. Healy 960 m MPC · JPL
309238 2007 RV10 11/09/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
309239 2007 RW10 09/09/2007 Palomar Palomar Obs. 212 km MPC · JPL
309240 2007 RR11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 940 m MPC · JPL
309241 2007 RC17 13/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
309242 2007 RN24 04/09/2007 Antares ARO 890 m MPC · JPL
309243 2007 RM28 04/09/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
309244 2007 RU28 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
309245 2007 RJ29 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309246 2007 RG32 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309247 2007 RQ32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309248 2007 RL33 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
309249 2007 RP38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
309250 2007 RZ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
309251 2007 RW39 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
309252 2007 RT41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
309253 2007 RC42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309254 2007 RL44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
309255 2007 RD52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309256 2007 RH53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309257 2007 RC58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
309258 2007 RX68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309259 2007 RA69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
309260 2007 RE83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
309261 2007 RK93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
309262 2007 RZ93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
309263 2007 RZ94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
309264 2007 RA95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309265 2007 RD98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
309266 2007 RT102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309267 2007 RV102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
309268 2007 RX102 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309269 2007 RM109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
309270 2007 RW113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309271 2007 RN116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
309272 2007 RW119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
309273 2007 RD128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
309274 2007 RB133 15/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
309275 2007 RF134 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
309276 2007 RE136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
309277 2007 RX138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 760 m MPC · JPL
309278 2007 RZ139 13/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
309279 2007 RQ141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
309280 2007 RC144 14/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
309281 2007 RL149 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
309282 2007 RM157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
309283 2007 RE158 12/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
309284 2007 RG158 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
309285 2007 RO195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
309286 2007 RV202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
309287 2007 RF206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
309288 2007 RX208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
309289 2007 RP209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
309290 2007 RB219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
309291 2007 RP221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
309292 2007 RM222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
309293 2007 RF226 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
309294 2007 RB227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
309295 Hourenzhi 2007 RX228 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
309296 2007 RP232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 960 m MPC · JPL
309297 2007 RU235 12/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
309298 2007 RJ239 14/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
309299 2007 RJ240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
309300 2007 RF242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL