Danh sách tiểu hành tinh/301501–301600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
301501 2009 EQ22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301502 2009 EY22 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301503 2009 EP23 03/03/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
301504 2009 ED26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
301505 2009 EE26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301506 2009 ES28 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
301507 2009 EX28 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
301508 2009 EC30 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
301509 2009 EW30 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
301510 2009 FY2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
301511 Hubinon 2009 FJ5 19/03/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
301512 2009 FY6 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
301513 2009 FU7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
301514 2009 FQ8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301515 2009 FL10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
301516 2009 FF11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
301517 2009 FU13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
301518 2009 FC18 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
301519 2009 FF18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
301520 2009 FR19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
301521 2009 FK22 18/03/2009 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
301522 2009 FX23 22/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 3,5 km MPC · JPL
301523 2009 FZ23 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
301524 2009 FR26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
301525 2009 FP27 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
301526 2009 FV28 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
301527 2009 FY35 25/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,9 km MPC · JPL
301528 2009 FK37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
301529 2009 FH38 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
301530 2009 FW38 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
301531 2009 FE39 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
301532 2009 FN40 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
301533 2009 FY40 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
301534 2009 FD44 30/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
301535 2009 FE47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
301536 2009 FO47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
301537 2009 FA48 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
301538 2009 FK50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
301539 2009 FR53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301540 2009 FK54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
301541 2009 FS60 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
301542 2009 FL62 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
301543 2009 FY64 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
301544 2009 FY65 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
301545 2009 FT71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
301546 2009 FX71 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
301547 2009 FQ73 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
301548 2009 FA74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
301549 2009 FV75 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
301550 2009 FY76 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301551 2009 GD2 05/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
301552 2009 GA3 14/04/2009 Vicques M. Ory 3,4 km MPC · JPL
301553 Ninaglebova 2009 GM3 13/04/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,0 km MPC · JPL
301554 2009 GG4 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
301555 2009 HY 16/04/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
301556 2009 HS1 17/04/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
301557 2009 HX2 16/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
301558 2009 HL3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
301559 2009 HL9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
301560 2009 HZ14 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
301561 2009 HU16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301562 2009 HO19 19/04/2009 Sierra Stars W. G. Dillon 2,9 km MPC · JPL
301563 2009 HK25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
301564 2009 HL32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
301565 2009 HE33 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
301566 Melissajane 2009 HF36 20/04/2009 Mayhill N. Falla 2,2 km MPC · JPL
301567 2009 HT36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
301568 2009 HU39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
301569 2009 HY69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
301570 2009 HA81 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
301571 2009 HJ82 26/04/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
301572 2009 HF96 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
301573 2009 HP99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
301574 2009 JV15 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
301575 2009 KP3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
301576 2009 KR9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301577 2009 KT17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
301578 2009 RE2 10/09/2009 Hibiscus N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
301579 2009 UC87 24/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
301580 2009 UT94 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
301581 2009 XU9 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
301582 2010 AO105 12/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
301583 2010 BR2 19/01/2010 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
301584 2010 BN15 17/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
301585 2010 BV38 19/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
301586 2010 BG50 20/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
301587 2010 CB10 08/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
301588 2010 CP16 11/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
301589 2010 CS28 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301590 2010 CB29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
301591 2010 CW33 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
301592 2010 CG47 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
301593 2010 CH58 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
301594 2010 CC63 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
301595 2010 CX76 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
301596 2010 CN79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
301597 2010 CV82 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
301598 2010 CH103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
301599 2010 CQ103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
301600 2010 CP126 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL