Danh sách tiểu hành tinh/299601–299700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
299601 2006 HL69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299602 2006 HC71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299603 2006 HR73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299604 2006 HL74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299605 2006 HO76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299606 2006 HS77 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
299607 2006 HQ81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299608 2006 HL83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299609 2006 HJ87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
299610 2006 HP88 30/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
299611 2006 HZ89 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
299612 2006 HE92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299613 2006 HY93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299614 2006 HB98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299615 2006 HE110 24/04/2006 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
299616 2006 JE4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
299617 2006 JX6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299618 2006 JR12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299619 2006 JG17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299620 2006 JS25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
299621 2006 JW31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
299622 2006 JS32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
299623 2006 JH34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
299624 2006 JS35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299625 2006 JT43 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
299626 2006 JH50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
299627 2006 JK54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299628 2006 JB56 01/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
299629 2006 JD61 02/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
299630 2006 JF68 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
299631 2006 JP68 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 780 m MPC · JPL
299632 2006 KU2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
299633 2006 KK3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
299634 2006 KC8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
299635 2006 KH16 20/05/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
299636 2006 KR18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
299637 2006 KX28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
299638 2006 KC30 20/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
299639 2006 KW35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
299640 2006 KW36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
299641 2006 KR52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
299642 2006 KP60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
299643 2006 KE61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
299644 2006 KG65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299645 2006 KO73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
299646 2006 KG84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
299647 2006 KR84 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
299648 2006 KC89 27/05/2006 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
299649 2006 KT93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
299650 2006 KG97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
299651 2006 KO103 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
299652 2006 KE116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
299653 2006 KG121 23/05/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
299654 2006 LV1 04/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299655 2006 MG 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
299656 2006 MP3 16/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
299657 2006 ME7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299658 2006 OV 18/07/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
299659 2006 OR18 20/07/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
299660 2006 OK20 31/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
299661 2006 OX20 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
299662 2006 OE21 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
299663 2006 OO21 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
299664 2006 PS4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
299665 2006 PE7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
299666 2006 PY11 13/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
299667 2006 PC40 14/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299668 2006 QV1 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
299669 2006 QW6 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299670 2006 QU7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
299671 2006 QQ13 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
299672 2006 QG15 17/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
299673 2006 QG16 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
299674 2006 QM21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
299675 2006 QT27 20/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
299676 2006 QE32 19/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
299677 2006 QQ42 17/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
299678 2006 QG46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
299679 2006 QN61 22/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299680 2006 QB67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
299681 2006 QN74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
299682 2006 QQ79 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
299683 2006 QW81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299684 2006 QB90 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299685 2006 QQ93 16/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
299686 2006 QP94 16/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
299687 2006 QB96 16/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
299688 2006 QN100 24/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
299689 2006 QY100 26/08/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
299690 2006 QT104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
299691 2006 QX106 28/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
299692 2006 QE107 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
299693 2006 QZ110 30/08/2006 Wrightwood J. W. Young 5,3 km MPC · JPL
299694 2006 QU120 29/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
299695 2006 QB137 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
299696 2006 QJ139 17/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
299697 2006 QK139 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
299698 2006 QC145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
299699 2006 QG148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
299700 2006 QA149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL