Danh sách tiểu hành tinh/291701–291800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291701 2006 HA154 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291702 2006 JM2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291703 2006 JQ4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
291704 2006 JG6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
291705 2006 JE7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291706 2006 JK7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291707 2006 JN11 01/05/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
291708 2006 JT11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291709 2006 JF13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291710 2006 JH15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
291711 2006 JY16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291712 2006 JZ17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
291713 2006 JZ18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291714 2006 JL20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
291715 2006 JL23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
291716 2006 JQ23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291717 2006 JR23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291718 2006 JN26 04/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
291719 2006 JK27 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291720 2006 JT28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291721 2006 JJ29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291722 2006 JP29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291723 2006 JM32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291724 2006 JZ33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291725 2006 JQ34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
291726 2006 JX34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291727 2006 JX37 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
291728 2006 JD38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291729 2006 JP40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291730 2006 JU40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291731 2006 JP41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291732 2006 JV42 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
291733 2006 JY44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
291734 2006 JQ47 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291735 2006 JZ47 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291736 2006 JR49 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
291737 2006 JT49 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
291738 2006 JF50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
291739 2006 JC51 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291740 2006 JZ52 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291741 2006 JC55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
291742 2006 JN56 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
291743 2006 JM64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
291744 2006 JU81 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
291745 2006 KH1 18/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
291746 2006 KZ1 16/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
291747 2006 KZ2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291748 2006 KD3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
291749 2006 KM3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291750 2006 KC4 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
291751 2006 KF5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
291752 2006 KV5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
291753 2006 KZ5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
291754 2006 KG6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
291755 2006 KF8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
291756 2006 KZ9 19/05/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
291757 2006 KM10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
291758 2006 KJ13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291759 2006 KC15 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
291760 2006 KA16 20/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291761 2006 KE16 20/05/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
291762 2006 KM16 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291763 2006 KC18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291764 2006 KC19 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291765 2006 KE19 21/05/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
291766 2006 KG19 21/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
291767 2006 KT19 16/05/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291768 2006 KK22 20/05/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
291769 2006 KP25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
291770 2006 KX27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291771 2006 KS28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291772 2006 KT28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
291773 2006 KC29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
291774 2006 KV31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291775 2006 KP34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291776 2006 KY34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291777 2006 KB35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291778 2006 KD35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291779 2006 KJ35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291780 2006 KO38 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291781 2006 KE39 17/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291782 2006 KP41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
291783 2006 KF42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
291784 2006 KW43 20/05/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
291785 2006 KY46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
291786 2006 KR48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291787 2006 KQ50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
291788 2006 KM53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291789 2006 KR53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
291790 2006 KK54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291791 2006 KL55 21/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
291792 2006 KU57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291793 2006 KA60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291794 2006 KG64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291795 2006 KC65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
291796 2006 KE65 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291797 2006 KG66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
291798 2006 KA68 19/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291799 2006 KL69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
291800 2006 KR71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL