Danh sách tiểu hành tinh/286401–286500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286401 2001 YB66 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286402 2001 YW71 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286403 2001 YM77 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286404 2001 YH83 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286405 2001 YP83 18/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
286406 2001 YF95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286407 2001 YS95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286408 2001 YF101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286409 2001 YN103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286410 2001 YD104 17/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286411 2001 YM105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286412 2001 YN110 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286413 2001 YE120 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286414 2001 YV126 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286415 2001 YG133 21/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286416 2001 YP138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
286417 2001 YY142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286418 2001 YH149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
286419 2001 YQ149 19/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286420 2001 YH150 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286421 2001 YJ150 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286422 2001 YU152 19/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286423 2001 YT154 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
286424 2001 YQ156 20/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286425 2001 YZ156 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286426 2001 YE160 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
286427 2001 YC162 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
286428 2001 YD162 18/12/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286429 2002 AK6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
286430 2002 AS7 04/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286431 2002 AQ12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
286432 2002 AG13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
286433 2002 AL17 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286434 2002 AM19 08/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286435 2002 AF23 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
286436 2002 AO29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286437 2002 AN30 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
286438 2002 AS39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286439 2002 AG40 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286440 2002 AA42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286441 2002 AG43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286442 2002 AY47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286443 2002 AS49 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286444 2002 AD52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286445 2002 AK62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286446 2002 AC67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
286447 2002 AE71 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286448 2002 AA72 08/01/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286449 2002 AV72 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286450 2002 AJ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286451 2002 AW75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286452 2002 AR78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286453 2002 AO82 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286454 2002 AP88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286455 2002 AA94 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
286456 2002 AJ97 08/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
286457 2002 AZ98 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286458 2002 AA102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286459 2002 AA111 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286460 2002 AJ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286461 2002 AN112 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286462 2002 AE128 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286463 2002 AP131 14/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286464 2002 AE136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286465 2002 AO136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286466 2002 AP137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286467 2002 AR138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286468 2002 AM144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286469 2002 AN144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286470 2002 AV145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286471 2002 AZ147 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286472 2002 AQ149 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
286473 2002 AJ150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286474 2002 AN150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286475 2002 AC152 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286476 2002 AO159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286477 2002 AV167 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
286478 2002 AD168 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286479 2002 AJ169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286480 2002 AF171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286481 2002 AD175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286482 2002 AZ175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286483 2002 AL181 05/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286484 2002 AE185 08/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286485 2002 AY188 10/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
286486 2002 AR192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286487 2002 AR196 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286488 2002 AO200 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286489 2002 AC202 10/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286490 2002 AJ206 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
286491 2002 AK206 13/01/2002 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
286492 2002 AM209 08/01/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
286493 2002 AN209 09/01/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
286494 2002 AP209 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286495 2002 BW17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286496 2002 BL20 21/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286497 2002 BQ24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286498 2002 BY24 23/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286499 2002 BF27 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286500 2002 BQ28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL