Danh sách tiểu hành tinh/267401–267500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
267401 2002 AS68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267402 2002 AX71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267403 2002 AE98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267404 2002 AU98 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267405 2002 AH101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267406 2002 AN107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267407 2002 AF114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267408 2002 AL145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267409 2002 AT171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267410 2002 AM172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267411 2002 AF181 05/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
267412 2002 AR197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267413 2002 AN202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267414 2002 AB203 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
267415 2002 BT1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
267416 2002 BV1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
267417 2002 BY14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267418 2002 BV22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
267419 2002 CF4 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267420 2002 CE9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
267421 2002 CD22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
267422 2002 CN36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267423 2002 CG41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267424 2002 CY50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
267425 2002 CA56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267426 2002 CB60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267427 2002 CS64 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267428 2002 CE65 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
267429 2002 CD69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
267430 2002 CH73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267431 2002 CU102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267432 2002 CM120 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
267433 2002 CR124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267434 2002 CF130 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
267435 2002 CL143 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267436 2002 CM157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267437 2002 CZ177 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
267438 2002 CY189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267439 2002 CE198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267440 2002 CK212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267441 2002 CS216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
267442 2002 CQ272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
267443 2002 CH299 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267444 2002 CA304 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267445 2002 CJ304 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
267446 2002 CH314 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
267447 2002 DP1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,2 km MPC · JPL
267448 2002 DF7 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
267449 2002 DT8 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
267450 2002 DN10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
267451 2002 DD11 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
267452 2002 DE14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
267453 2002 DY18 21/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
267454 2002 EQ15 05/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
267455 2002 EY20 10/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267456 2002 EV28 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
267457 2002 ER34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
267458 2002 EK55 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267459 2002 EZ66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
267460 2002 EB68 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
267461 2002 EN94 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267462 2002 EW98 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267463 2002 EQ100 05/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
267464 2002 EF104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
267465 2002 EX117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
267466 2002 EF130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
267467 2002 EP140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267468 2002 ER141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267469 2002 EJ157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
267470 2002 FF22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
267471 2002 FJ22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
267472 2002 FW22 19/03/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
267473 2002 FM24 19/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
267474 2002 FC26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
267475 2002 FV31 19/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
267476 2002 GG12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
267477 2002 GX12 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
267478 2002 GB24 15/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267479 2002 GT29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
267480 2002 GY38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
267481 2002 GX48 04/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
267482 2002 GT72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
267483 2002 GT74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
267484 2002 GW80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
267485 2002 GP125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
267486 2002 GY137 12/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
267487 2002 GD139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
267488 2002 GE155 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267489 2002 GQ164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
267490 2002 GH179 15/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
267491 2002 GN189 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
267492 2002 HA4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
267493 2002 JO3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
267494 2002 JB9 06/05/2002 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
267495 2002 JR16 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
267496 2002 JY88 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
267497 2002 JZ119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
267498 2002 JC121 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
267499 2002 JH123 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
267500 2002 JV124 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL