Danh sách tiểu hành tinh/266601–266700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266601 2008 JV30 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
266602 2008 JH31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
266603 2008 JC37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266604 2008 KA8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266605 2008 KV20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266606 2008 KR38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
266607 2008 LV15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266608 2008 LT16 14/06/2008 Eskridge G. Hug 1,6 km MPC · JPL
266609 2008 MR 26/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
266610 2008 OK3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
266611 2008 OK9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
266612 2008 OQ9 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
266613 2008 OQ10 31/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,7 km MPC · JPL
266614 2008 OV10 30/07/2008 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
266615 2008 OD12 25/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
266616 2008 OZ17 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266617 2008 OX23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
266618 2008 PF4 03/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
266619 2008 PC6 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
266620 2008 PS13 10/08/2008 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
266621 2008 PY16 07/08/2008 Tiki N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
266622 Málna 2008 QO3 24/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
266623 2008 QF5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266624 2008 QH8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
266625 2008 QL10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
266626 2008 QP21 26/08/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
266627 2008 QL26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
266628 2008 QT30 30/08/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
266629 2008 QL47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266630 2008 RX5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266631 2008 RC73 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266632 2008 RE73 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
266633 2008 RB78 09/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
266634 2008 RH82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266635 2008 RS82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266636 2008 RV95 07/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
266637 2008 RN99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266638 2008 RQ115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
266639 2008 RL127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
266640 2008 RY135 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266641 2008 SH14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266642 2008 SE16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266643 2008 SF62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266644 2008 SP143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
266645 2008 SS202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
266646 Zaphod 2008 SD209 28/09/2008 Charleston ARO 2,1 km MPC · JPL
266647 2008 SH229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
266648 2008 SX260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
266649 2008 SG287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
266650 2008 TS1 02/10/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
266651 2008 TY4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
266652 2008 TA30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
266653 2008 TS30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
266654 2008 TL87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266655 2008 TT121 07/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
266656 2008 TG142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
266657 2008 TA168 01/10/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
266658 2008 TZ180 09/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
266659 2008 TR181 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266660 2008 UF82 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
266661 2008 UV192 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
266662 2008 UJ209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
266663 2008 UH223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
266664 2008 VG54 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
266665 2008 VG76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
266666 2008 VH77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
266667 2008 WS117 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
266668 2008 WO136 20/11/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
266669 2008 XR11 01/12/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
266670 2008 YZ109 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266671 2008 YZ111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
266672 2008 YD168 22/12/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
266673 2008 YY170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
266674 2009 AN10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266675 2009 BD94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
266676 2009 FV56 24/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
266677 2009 HG71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
266678 2009 HU82 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
266679 2009 KV4 22/05/2009 Hibiscus N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
266680 2009 MV6 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
266681 2009 OO2 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
266682 2009 OK10 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266683 2009 OB12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266684 2009 OQ13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
266685 2009 OL15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266686 2009 OM20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
266687 2009 OL21 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
266688 2009 OH23 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
266689 2009 OB24 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266690 2009 OP24 20/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
266691 2009 PB 01/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
266692 2009 PJ1 14/08/2009 Dauban F. Kugel 960 m MPC · JPL
266693 2009 PT11 15/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266694 2009 PY11 15/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266695 2009 PS17 10/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
266696 2009 PU19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266697 2009 PD20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266698 2009 PF20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
266699 2009 PT20 15/08/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
266700 2009 PD21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL