Danh sách tiểu hành tinh/262601–262700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
262601 2006 VZ120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262602 2006 VH121 14/11/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
262603 2006 VU122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262604 2006 VP123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262605 2006 VP133 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
262606 2006 VF134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
262607 2006 VC137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
262608 2006 VZ140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262609 2006 VD141 13/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
262610 2006 VU144 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262611 2006 VX147 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
262612 2006 VH148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262613 2006 VW149 09/11/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
262614 2006 VD150 09/11/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
262615 2006 VE151 09/11/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
262616 2006 VR151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
262617 2006 VT153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
262618 2006 VO171 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
262619 2006 VN172 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262620 2006 WA2 18/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
262621 2006 WG2 16/11/2006 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
262622 2006 WU2 20/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
262623 2006 WY2 17/11/2006 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
262624 2006 WN4 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262625 2006 WR8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262626 2006 WO14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262627 2006 WF16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262628 2006 WE21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262629 2006 WT22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262630 2006 WX27 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
262631 2006 WM32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262632 2006 WN33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
262633 2006 WU33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
262634 2006 WF39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
262635 2006 WG39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262636 2006 WT40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262637 2006 WT41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
262638 2006 WY41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
262639 2006 WA45 16/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
262640 2006 WG48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
262641 2006 WE49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
262642 2006 WT49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262643 2006 WS50 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262644 2006 WK51 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262645 2006 WC52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262646 2006 WS53 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
262647 2006 WJ55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262648 2006 WE57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
262649 2006 WY60 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262650 2006 WN61 17/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
262651 2006 WL63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
262652 2006 WG69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
262653 2006 WM70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
262654 2006 WT86 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262655 2006 WL90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
262656 2006 WM90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
262657 2006 WO95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262658 2006 WL102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262659 2006 WB105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
262660 2006 WH105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262661 2006 WJ105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
262662 2006 WT108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
262663 2006 WG109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262664 2006 WJ109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
262665 2006 WK109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
262666 2006 WA111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262667 2006 WB119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
262668 2006 WX120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
262669 2006 WW122 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
262670 2006 WH128 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
262671 2006 WZ136 19/11/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
262672 2006 WD138 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
262673 2006 WH141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
262674 2006 WP144 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
262675 2006 WV146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
262676 2006 WS147 20/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
262677 2006 WO150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
262678 2006 WR153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
262679 2006 WD158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
262680 2006 WL159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
262681 2006 WU159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
262682 2006 WE160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
262683 2006 WQ165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
262684 2006 WN166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
262685 2006 WF169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
262686 2006 WD170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
262687 2006 WA173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
262688 2006 WA177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
262689 2006 WX179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
262690 2006 WE185 27/11/2006 Marly Naef Obs. 5,7 km MPC · JPL
262691 2006 WA186 17/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
262692 2006 WQ189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
262693 2006 WZ191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
262694 2006 WN192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
262695 2006 WP192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
262696 2006 WL194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
262697 2006 WS194 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
262698 2006 WY194 29/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
262699 2006 WP198 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
262700 2006 WX202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL