Danh sách tiểu hành tinh/247301–247400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247301 2001 TW57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247302 2001 TY60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247303 2001 TY68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247304 2001 TW78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247305 2001 TS84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247306 2001 TR88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247307 2001 TA92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247308 2001 TH121 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247309 2001 TO121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247310 2001 TK123 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
247311 2001 TD125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
247312 2001 TM162 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247313 2001 TP168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247314 2001 TE169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247315 2001 TP176 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
247316 2001 TH180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
247317 2001 TV183 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
247318 2001 TM186 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247319 2001 TG199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247320 2001 TU200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247321 2001 TG209 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
247322 2001 TA228 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247323 2001 TY232 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
247324 2001 TT248 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
247325 2001 TU249 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
247326 2001 UZ22 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247327 2001 UJ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247328 2001 UV56 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247329 2001 UF59 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247330 2001 UJ60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247331 2001 UR78 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247332 2001 UK108 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247333 2001 UB112 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247334 2001 UF124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
247335 2001 UT135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247336 2001 UP145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247337 2001 UP151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247338 2001 UJ169 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247339 2001 UP200 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247340 2001 UD206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
247341 2001 UV209 20/10/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
247342 2001 UL210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247343 2001 UU219 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
247344 2001 UZ220 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247345 2001 UH224 29/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247346 2001 VK 05/11/2001 Eskridge G. Hug 3,5 km MPC · JPL
247347 2001 VV16 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
247348 2001 VT20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247349 2001 VZ40 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
247350 2001 VP49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247351 2001 VB52 10/11/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
247352 2001 VR57 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247353 2001 VW59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
247354 2001 VG101 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
247355 2001 VH122 13/11/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
247356 2001 VM132 12/11/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
247357 2001 WW10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247358 2001 WQ67 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
247359 2001 WC84 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
247360 2001 XU 07/12/2001 Palomar NEAT APO · 510 m MPC · JPL
247361 2001 XY1 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247362 2001 XX6 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247363 2001 XG12 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247364 2001 XK36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247365 2001 XC38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247366 2001 XN38 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247367 2001 XN49 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247368 2001 XO51 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247369 2001 XH61 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247370 2001 XJ65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247371 2001 XD68 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247372 2001 XY80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247373 2001 XG86 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247374 2001 XT110 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
247375 2001 XJ169 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
247376 2001 XZ197 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247377 2001 XQ221 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
247378 2001 XW230 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247379 2001 XM231 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247380 2001 XU233 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247381 2001 XZ260 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
247382 2001 YP55 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
247383 2001 YE63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247384 2001 YQ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
247385 2001 YD95 18/12/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
247386 2001 YH96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
247387 2001 YS115 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247388 2001 YA122 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247389 2001 YX124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
247390 2001 YZ151 19/12/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
247391 2002 AA22 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
247392 2002 AX33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
247393 2002 AO66 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247394 2002 AE75 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247395 2002 AF111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247396 2002 AO139 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
247397 2002 AT156 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
247398 2002 AF164 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247399 2002 AX198 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247400 2002 AL205 08/01/2002 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL