Danh sách tiểu hành tinh/247201–247300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
247201 2001 OO109 31/07/2001 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
247202 2001 PR 06/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247203 2001 PK4 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
247204 2001 PE20 10/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
247205 2001 PR20 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
247206 2001 PC27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247207 2001 PO27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
247208 2001 PN28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 3,1 km MPC · JPL
247209 2001 QU5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247210 2001 QS7 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247211 2001 QU9 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
247212 2001 QO49 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247213 2001 QO51 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247214 2001 QE63 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
247215 2001 QD90 16/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
247216 2001 QA93 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
247217 2001 QT109 21/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
247218 2001 QL119 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247219 2001 QC129 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
247220 2001 QJ129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
247221 2001 QV129 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247222 2001 QQ136 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247223 2001 QV148 20/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247224 2001 QG153 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
247225 2001 QW155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
247226 2001 QM159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
247227 2001 QP171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
247228 2001 QZ194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247229 2001 QB195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
247230 2001 QU204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
247231 2001 QA210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
247232 2001 QS219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
247233 2001 QT221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247234 2001 QH244 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247235 2001 QP245 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247236 2001 QY250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
247237 2001 QK251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247238 2001 QW255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247239 2001 QC259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247240 2001 QX273 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
247241 2001 QN285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
247242 2001 QH287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247243 2001 RL1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
247244 2001 RN3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247245 2001 RV13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247246 2001 RB33 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247247 2001 RT38 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
247248 2001 RB40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247249 2001 RF43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 1,8 km MPC · JPL
247250 2001 RQ48 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247251 2001 RL50 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
247252 2001 RB57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247253 2001 RX59 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247254 2001 RP80 14/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
247255 2001 RT82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
247256 2001 RR85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
247257 2001 RX88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
247258 2001 RZ93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
247259 2001 RT98 08/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
247260 2001 RX109 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247261 2001 RH123 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247262 2001 RM146 09/09/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
247263 2001 RD148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
247264 2001 SW8 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
247265 2001 SP13 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
247266 2001 SP26 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
247267 2001 SV49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247268 2001 SF62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
247269 2001 SY63 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
247270 2001 SG87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
247271 2001 SF89 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247272 2001 SU92 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
247273 2001 SX104 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
247274 2001 SU116 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
247275 2001 SH119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247276 2001 SU123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
247277 2001 SK135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
247278 2001 SR144 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
247279 2001 SG148 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
247280 2001 SY149 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247281 2001 SR155 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
247282 2001 SK181 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
247283 2001 SC187 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
247284 2001 ST199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
247285 2001 SC205 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
247286 2001 SE206 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
247287 2001 SE246 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247288 2001 SC250 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
247289 2001 SL258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
247290 2001 SS284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
247291 2001 SM294 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
247292 2001 SW294 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
247293 2001 SR299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
247294 2001 SA305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
247295 2001 SA344 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
247296 2001 SQ345 23/09/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
247297 2001 SH354 26/09/2001 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
247298 2001 TS24 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
247299 2001 TK49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
247300 2001 TF57 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL