Danh sách tiểu hành tinh/248201–248300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
248201 2005 ES26 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
248202 2005 EV35 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
248203 2005 EV38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
248204 2005 EA43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248205 2005 ED43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248206 2005 ET50 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
248207 2005 ED75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
248208 2005 EP83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248209 2005 EW88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248210 2005 EE96 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
248211 2005 EF102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248212 2005 EN102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
248213 2005 ES108 04/03/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
248214 2005 ED117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
248215 2005 EZ127 09/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 3,7 km MPC · JPL
248216 2005 EB130 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
248217 2005 ER160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
248218 2005 EA170 10/03/2005 Mayhill A. Lowe 4,3 km MPC · JPL
248219 2005 EC172 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
248220 2005 EK177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
248221 2005 EF178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248222 2005 ER195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
248223 2005 EK196 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
248224 2005 EU199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
248225 2005 EL205 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
248226 2005 EO206 13/03/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
248227 2005 ES207 12/03/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
248228 2005 EA208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248229 2005 EU215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
248230 2005 ET216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
248231 2005 EV217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
248232 2005 EZ220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
248233 2005 EG222 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
248234 2005 EN240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
248235 2005 EJ242 11/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
248236 2005 EE246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248237 2005 ER247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
248238 2005 EQ249 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
248239 2005 EW278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
248240 2005 ET281 10/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248241 2005 ER283 11/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
248242 2005 EA286 01/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
248243 2005 EE331 13/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
248244 2005 FO2 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
248245 2005 FQ5 30/03/2005 Goodricke-Pigott P. Kumar 4,0 km MPC · JPL
248246 2005 GD10 04/04/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,0 km MPC · JPL
248247 2005 GO14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
248248 2005 GH19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
248249 2005 GX19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248250 2005 GS20 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
248251 2005 GO23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
248252 2005 GQ23 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,8 km MPC · JPL
248253 2005 GW27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
248254 2005 GV37 02/04/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
248255 2005 GP50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
248256 2005 GN64 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
248257 2005 GR67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
248258 2005 GL71 04/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
248259 2005 GK73 04/04/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
248260 2005 GX93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248261 2005 GS112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
248262 Liuxiaobo 2005 GR128 04/04/2005 Vallemare di Borbona Vallemare di Borbona Obs. 3,4 km MPC · JPL
248263 2005 GZ141 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
248264 2005 GU149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
248265 2005 GG154 08/04/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
248266 2005 GC161 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
248267 2005 GU170 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
248268 2005 GU180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
248269 2005 HK3 18/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
248270 2005 HE6 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248271 2005 HY6 30/04/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
248272 2005 JE2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
248273 2005 JM2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
248274 2005 JG15 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248275 2005 JZ16 04/05/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
248276 2005 JP41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
248277 2005 JU42 08/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
248278 2005 JW44 04/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
248279 2005 JL60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
248280 2005 JL64 04/05/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
248281 2005 JD84 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
248282 2005 JL98 08/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
248283 2005 JC99 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
248284 2005 JS113 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
248285 2005 JY119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248286 2005 JX130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
248287 2005 JA136 11/05/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
248288 2005 JG138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
248289 2005 KM 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
248290 2005 KU9 29/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
248291 2005 KS10 30/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
248292 2005 KV11 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
248293 2005 LN1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
248294 2005 LZ2 02/06/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
248295 2005 LY3 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
248296 2005 LK9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
248297 2005 LL14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
248298 2005 LX19 09/06/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
248299 2005 LS22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
248300 2005 LP23 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL