Danh sách tiểu hành tinh/234001–234100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234001 1997 AQ20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234002 1997 CG11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234003 1997 CR11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234004 1997 EJ3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234005 1997 ER28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234006 1997 EW30 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
234007 1997 ES31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234008 1997 EL32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234009 1997 EX39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234010 1997 FO4 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234011 1997 HE7 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234012 1997 LF 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
234013 1997 LR16 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
234014 1997 WJ11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234015 1998 FJ2 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234016 1998 FP6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
234017 1998 ON3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
234018 1998 QX44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234019 1998 QH58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234020 1998 RT10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234021 1998 RV13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234022 1998 RR44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234023 1998 RP62 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234024 1998 SC33 18/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234025 1998 SA34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234026 Unioneastrofili 1998 SJ35 23/09/1998 San Marcello L. Tesi 1,0 km MPC · JPL
234027 1998 SF47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
234028 1998 SY55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
234029 1998 SD78 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234030 1998 SR78 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234031 1998 SL90 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
234032 1998 SS136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234033 1998 TF15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234034 1998 UE44 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234035 1998 VZ42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234036 1998 VZ48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234037 1998 VG57 09/11/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
234038 1998 WD38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234039 1998 WP42 16/11/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
234040 1998 XF1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
234041 1998 XA19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234042 1999 AH32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
234043 1999 BS4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
234044 1999 BU26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234045 1999 CF7 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
234046 1999 CH29 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234047 1999 CY49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234048 1999 CL132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234049 1999 CO147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234050 1999 CX148 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
234051 1999 EZ9 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234052 1999 EL14 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
234053 1999 FR1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234054 1999 FF12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234055 1999 FO17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
234056 1999 FZ19 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
234057 1999 FZ79 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
234058 1999 FK84 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
234059 1999 GT15 15/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234060 1999 GY63 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234061 1999 HE1 18/04/1999 Catalina CSS APO 2,9 km MPC · JPL
234062 1999 HL1 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234063 1999 HO6 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234064 1999 JB70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234065 1999 JJ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234066 1999 LD15 12/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234067 1999 LB30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234068 1999 LU30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234069 1999 OA 16/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
234070 1999 PV1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
234071 1999 RG141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234072 1999 RJ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234073 1999 RT193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234074 1999 RX251 06/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
234075 1999 RS253 10/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
234076 1999 SB3 24/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234077 1999 SH26 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234078 1999 TO12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
234079 1999 TO48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234080 1999 TP54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234081 1999 TE70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234082 1999 TF70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234083 1999 TT98 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234084 1999 TN99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234085 1999 TE104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234086 1999 TV113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234087 1999 TG133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234088 1999 TS133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234089 1999 TS158 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234090 1999 TQ159 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234091 1999 TC167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234092 1999 TU168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234093 1999 TL170 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
234094 1999 TN183 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234095 1999 TO184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234096 1999 TT227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234097 1999 TG235 03/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
234098 1999 TJ243 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234099 1999 TO293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234100 1999 TU299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL