Danh sách tiểu hành tinh/235001–235100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
235001 2003 BT83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235002 2003 BK87 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235003 2003 CL7 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
235004 2003 CJ12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
235005 2003 CW17 07/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235006 2003 CX25 12/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
235007 2003 DD8 22/02/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
235008 2003 DQ9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1000 m MPC · JPL
235009 2003 DB12 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
235010 2003 DV13 25/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235011 2003 DR21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
235012 2003 EZ2 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
235013 2003 EM4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
235014 2003 ES4 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,0 km MPC · JPL
235015 2003 EC11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
235016 2003 EC18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
235017 2003 EY19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
235018 2003 EE26 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235019 2003 EF26 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235020 2003 EF31 06/03/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
235021 2003 EM32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
235022 2003 EM44 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235023 2003 EG49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
235024 2003 EM49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
235025 2003 EJ57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
235026 2003 FC2 23/03/2003 Drebach Drebach Obs. 920 m MPC · JPL
235027 Pommard 2003 FH2 23/03/2003 Vicques M. Ory 980 m MPC · JPL
235028 2003 FA6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
235029 2003 FC6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
235030 2003 FO6 26/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 980 m MPC · JPL
235031 2003 FW11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235032 2003 FH14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
235033 2003 FT15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235034 2003 FX17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
235035 2003 FU19 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235036 2003 FH28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235037 2003 FD36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
235038 2003 FS36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
235039 2003 FN40 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235040 2003 FV47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235041 2003 FA55 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
235042 2003 FS56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235043 2003 FH57 26/03/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
235044 2003 FK59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235045 2003 FU62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235046 2003 FG67 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
235047 2003 FS67 26/03/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
235048 2003 FF69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
235049 2003 FU69 26/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
235050 2003 FA70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235051 2003 FW70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235052 2003 FJ72 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
235053 2003 FM72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
235054 2003 FV74 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
235055 2003 FF75 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
235056 2003 FU75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
235057 2003 FU77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
235058 2003 FX98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
235059 2003 FF99 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
235060 2003 FL101 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235061 2003 FL104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
235062 2003 FX108 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235063 2003 FR116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
235064 2003 FJ118 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
235065 2003 FX118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
235066 2003 FU130 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
235067 2003 FN131 27/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
235068 2003 GF1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235069 2003 GF12 01/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
235070 2003 GU13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
235071 2003 GK14 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
235072 2003 GJ16 02/04/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
235073 2003 GS23 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235074 2003 GU28 08/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
235075 2003 GF29 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
235076 2003 GJ32 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
235077 2003 GG35 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235078 2003 GG47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
235079 2003 GT50 08/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
235080 2003 GS51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
235081 2003 GJ52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
235082 2003 GC56 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
235083 2003 HM3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
235084 2003 HL5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
235085 2003 HM11 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
235086 2003 HW11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,0 km MPC · JPL
235087 2003 HX13 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
235088 2003 HD22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
235089 2003 HG29 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
235090 2003 HG39 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
235091 2003 HC46 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
235092 2003 HA58 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
235093 2003 JA7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
235094 2003 JU7 02/05/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
235095 2003 JB8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
235096 2003 JT11 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
235097 2003 KO5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
235098 2003 KM7 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
235099 2003 KH18 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
235100 2003 KH35 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL