Danh sách tiểu hành tinh/22601–22700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
22601 1998 HD124 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
22602 1998 HX124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22603 Davidoconnor 1998 HK133 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
22604 1998 HG138 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22605 Steverumsey 1998 HH147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22606 1998 HK148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
22607 1998 HD149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
22608 1998 JP1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
22609 1998 JT1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
22610 1998 JK4 06/05/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,9 km MPC · JPL
22611 Galerkin 1998 KB 17/05/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
22612 Dandibner 1998 KT3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
22613 Callander 1998 KP4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
22614 1998 KA6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
22615 1998 KB6 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
22616 Bogolyubov 1998 KG7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
22617 Vidphananu 1998 KH7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
22618 Silva Nortica 1998 KK9 28/05/1998 Kleť M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
22619 Ajscheetz 1998 KJ10 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22620 1998 KZ26 23/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
22621 Larrybartel 1998 KO28 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
22622 Strong 1998 KV32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
22623 Fisico 1998 KR34 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
22624 1998 KS34 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
22625 Kanipe 1998 KB36 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22626 Jengordinier 1998 KS37 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
22627 Aviscardi 1998 KM39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22628 Michaelallen 1998 KV39 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22629 1998 KF40 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22630 Wallmuth 1998 KH45 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
22631 Dillard 1998 KV47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
22632 DiNovis 1998 KG64 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
22633 Fazio 1998 KK64 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22634 1998 MN7 22/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
22635 1998 MZ11 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22636 1998 MV13 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
22637 1998 MR22 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
22638 Abdulla 1998 MS31 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
22639 Nickanthony 1998 MP32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22640 Shalilabaena 1998 MJ34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
22641 1998 MX34 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
22642 1998 NV 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
22643 1998 OB3 20/07/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
22644 Matejbel 1998 OZ4 27/07/1998 Ondřejov P. Pravec, U. Babiaková 7,7 km MPC · JPL
22645 Rotblat 1998 OT6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
22646 1998 OB8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
22647 Lévi-Strauss 1998 OR8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
22648 1998 OG9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
22649 1998 OD12 27/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
22650 1998 OG12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 9,2 km MPC · JPL
22651 1998 QW 19/08/1998 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
22652 1998 QV1 19/08/1998 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
22653 1998 QW2 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
22654 1998 QA5 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
22655 1998 QC7 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22656 Aaronburrows 1998 QV7 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22657 1998 QN8 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
22658 1998 QQ8 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22659 1998 QW11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22660 1998 QB16 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
22661 1998 QP17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
22662 1998 QL18 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
22663 1998 QV19 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22664 1998 QY22 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22665 1998 QL23 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
22666 Josephchurch 1998 QE24 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
22667 1998 QA26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 6,3 km MPC · JPL
22668 1998 QF26 26/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,2 km MPC · JPL
22669 1998 QX32 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22670 1998 QO35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
22671 1998 QL36 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
22672 1998 QV37 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
22673 1998 QR38 17/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
22674 1998 QF39 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
22675 Davidcohn 1998 QZ39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22676 1998 QS41 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22677 1998 QY41 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
22678 1998 QB42 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
22679 Amydavid 1998 QJ42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
22680 1998 QB44 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
22681 1998 QL44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
22682 1998 QU47 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
22683 1998 QB48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
22684 1998 QO50 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
22685 Dominguez 1998 QL51 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
22686 Mishchenko 1998 QL53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
22687 1998 QJ64 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
22688 1998 QB77 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
22689 1998 QQ84 24/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
22690 1998 QU96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
22691 1998 QD99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
22692 Carfrekahl 1998 QE99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 9,8 km MPC · JPL
22693 1998 QF102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
22694 Tyndall 1998 QF104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
22695 1998 QQ104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
22696 1998 QT105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
22697 Mánek 1998 RM 07/09/1998 Ondřejov L. Kotková 8,0 km MPC · JPL
22698 1998 RA5 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 8,6 km MPC · JPL
22699 1998 RU22 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
22700 1998 RP37 14/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL