Danh sách tiểu hành tinh/23601–23700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23601 1995 YC5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
23602 1995 YK20 23/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
23603 1995 YM23 21/12/1995 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
23604 1996 AL 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
23605 1996 AP 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
23606 1996 AS1 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
23607 1996 AR2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
23608 Alpiapuane 1996 AC4 15/01/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 4,6 km MPC · JPL
23609 1996 AU6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
23610 1996 AW7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
23611 1996 BO3 27/01/1996 Oohira T. Urata 3,2 km MPC · JPL
23612 Ramzel 1996 BJ4 22/01/1996 Socorro R. Weber 5,0 km MPC · JPL
23613 1996 EK6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
23614 1996 FX 18/03/1996 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
23615 1996 FK12 28/03/1996 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
23616 1996 HY10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
23617 Duna 1996 HM13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
23618 1996 JS5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
23619 1996 JX7 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
23620 1996 LS2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
23621 1996 PA 05/08/1996 Siding Spring G. J. Garradd 2,3 km MPC · JPL
23622 1996 RW29 12/09/1996 La Silla UDTS 21 km MPC · JPL
23623 1996 TR29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
23624 1996 UX3 29/10/1996 Xinglong SCAP 27 km MPC · JPL
23625 Gelfond 1996 WX 19/11/ 1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
23626 1996 XD3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23627 1996 XG19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
23628 Ichimura 1996 XZ31 08/12/1996 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
23629 1996 YR 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
23630 1996 YA3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
23631 1997 AG 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
23632 1997 AQ 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
23633 1997 AF3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
23634 1997 AY3 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
23635 1997 AH4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
23636 1997 AJ4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
23637 1997 AM6 04/01/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
23638 Nagano 1997 AV6 06/01/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
23639 1997 AN7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
23640 1997 AY7 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
23641 1997 AU10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
23642 1997 AD15 09/01/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
23643 1997 AQ15 12/01/1997 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
23644 Yamaneko 1997 AW17 13/01/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
23645 1997 BJ2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
23646 1997 BX2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
23647 1997 BR3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23648 Kolář 1997 CB 01/02/1997 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
23649 Tohoku 1997 CJ5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
23650 Čvančara 1997 CU5 07/02/1997 Kleť M. Tichý 1,6 km MPC · JPL
23651 1997 CN12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
23652 1997 CW19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
23653 1997 CE21 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
23654 1997 CC26 13/02/1997 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
23655 1997 CG26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
23656 1997 CK26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23657 1997 CB28 06/02/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
23658 1997 CC28 06/02/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
23659 1997 EH 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
23660 1997 ED5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
23661 1997 EL16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
23662 1997 ES17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
23663 Kalou 1997 EG18 10/03/1997 Arbonne-la-Forêt M. Meunier 2,2 km MPC · JPL
23664 1997 EP25 05/03/1997 Oohira T. Urata 3,6 km MPC · JPL
23665 1997 EU46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23666 1997 FT1 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
23667 Savinakim 1997 FM4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23668 Eunbekim 1997 FR4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23669 Huihuifan 1997 FB5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23670 1997 GX14 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23671 1997 GX18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23672 Swiggum 1997 GR21 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23673 Neilmehta 1997 GB23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23674 Juliebaker 1997 GJ23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23675 Zabinski 1997 GU23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23676 1997 GR25 04/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
23677 1997 GV32 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23678 1997 GW32 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23679 Andrewmoore 1997 GM33 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23680 Kerryking 1997 GL34 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23681 Prabhu 1997 GC36 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23682 1997 GT40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23683 1997 HO1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
23684 1997 HB10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23685 Toaldo 1997 JV 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 4,6 km MPC · JPL
23686 Songyuan 1997 JZ7 08/05/1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
23687 1997 JA11 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
23688 Josephjoachim 1997 JJ11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
23689 Jancuypers 1997 JC13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
23690 1997 JD14 09/05/1997 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
23691 Jefneve 1997 JN16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
23692 1997 KA 20/05/1997 Xinglong SCAP 7,1 km MPC · JPL
23693 1997 KU2 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
23694 1997 KZ3 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 32 km MPC · JPL
23695 1997 MS4 28/06/1997 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
23696 1997 MV4 28/06/1997 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23697 1997 MK9 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
23698 1997 NA3 04/07/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
23699 Paulgordan 1997 ND3 08/07/1997 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
23700 1997 OZ 25/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 5,9 km MPC · JPL