Danh sách tiểu hành tinh/205801–205900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
205801 2002 CM161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205802 2002 CP164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205803 2002 CT164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205804 2002 CV165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205805 2002 CK167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205806 2002 CO167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205807 2002 CA169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
205808 2002 CJ170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
205809 2002 CV195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205810 2002 CO198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
205811 2002 CF201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205812 2002 CY201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205813 2002 CR208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205814 2002 CF209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205815 2002 CU209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205816 2002 CW212 10/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205817 2002 CS215 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
205818 2002 CN219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205819 2002 CX237 11/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
205820 2002 CO240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205821 2002 CD246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
205822 2002 CT259 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
205823 2002 CP264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
205824 2002 CG269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205825 2002 CC280 07/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
205826 2002 CU282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205827 2002 CA290 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205828 2002 CU303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205829 2002 CV305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205830 2002 DM10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205831 2002 DO14 16/02/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
205832 2002 DB15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205833 2002 ES 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
205834 2002 EZ1 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,1 km MPC · JPL
205835 2002 EN9 14/03/2002 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
205836 2002 EB13 11/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
205837 2002 EB18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
205838 2002 EA20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205839 2002 EL22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
205840 2002 EC26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205841 2002 EA28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205842 2002 EZ31 09/03/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
205843 2002 ED34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
205844 2002 EF38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
205845 2002 EL39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205846 2002 EB46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
205847 2002 ED46 11/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
205848 2002 ER47 12/03/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
205849 2002 EL54 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205850 2002 EX54 09/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
205851 2002 EH57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
205852 2002 EY61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205853 2002 EB65 13/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
205854 2002 EJ68 13/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205855 2002 EE70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205856 2002 EF78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
205857 2002 EV78 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
205858 2002 EM79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205859 2002 EZ79 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205860 2002 EQ80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
205861 2002 EA86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205862 2002 EQ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205863 2002 EO88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
205864 2002 EF90 12/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
205865 2002 EL93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
205866 2002 EB94 14/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
205867 2002 ES96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205868 2002 EC97 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205869 2002 EQ103 09/03/2002 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
205870 2002 EC104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
205871 2002 EV104 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
205872 2002 ER105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205873 2002 ES105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
205874 2002 EW108 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
205875 2002 EO110 09/03/2002 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
205876 2002 EV110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
205877 2002 ES116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
205878 2002 EP127 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
205879 2002 ES128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205880 2002 EU142 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205881 2002 EK144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
205882 2002 EO146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
205883 2002 EH155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
205884 2002 FC2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
205885 2002 FB10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
205886 2002 FP15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
205887 2002 FM39 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205888 2002 GE8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
205889 2002 GF10 01/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
205890 2002 GC12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
205891 2002 GM12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
205892 2002 GY42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205893 2002 GO46 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
205894 2002 GG50 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
205895 2002 GH51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
205896 2002 GX52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
205897 2002 GK59 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205898 2002 GT61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
205899 2002 GA66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
205900 2002 GB69 08/04/2002 Palomar NEAT 950 m MPC · JPL