Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/199401–199500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199401 2006 BG274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199402 2006 BW274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199403 2006 CM9 01/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
199404 2006 CG14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199405 2006 CV17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199406 2006 CF19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199407 2006 CF21 01/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199408 2006 CC27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199409 2006 CW29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199410 2006 CY34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199411 2006 CZ38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199412 2006 CR41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199413 2006 CV42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199414 2006 CV43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199415 2006 CY43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199416 2006 CJ53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199417 2006 CJ57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199418 2006 CU57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199419 2006 DG 21/02/2006 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
199420 2006 DQ1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199421 2006 DX1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
199422 2006 DZ1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199423 2006 DR6 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199424 2006 DA7 20/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
199425 2006 DD8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199426 2006 DE8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199427 2006 DC12 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
199428 2006 DS12 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199429 2006 DJ13 22/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
199430 2006 DP19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199431 2006 DD20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199432 2006 DH22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199433 2006 DY22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199434 2006 DJ23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199435 2006 DT24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199436 2006 DV25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199437 2006 DN26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199438 2006 DR30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199439 2006 DN31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199440 2006 DU31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199441 2006 DY31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199442 2006 DL33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199443 2006 DN33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199444 2006 DM34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
199445 2006 DU34 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199446 2006 DM35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199447 2006 DG36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199448 2006 DQ37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199449 2006 DD38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
199450 2006 DF38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
199451 2006 DH38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
199452 2006 DK38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
199453 2006 DL39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199454 2006 DQ39 22/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199455 2006 DY40 22/02/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
199456 2006 DF41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199457 2006 DN41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199458 2006 DJ45 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199459 2006 DT46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199460 2006 DB47 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199461 2006 DP52 24/02/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
199462 2006 DZ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199463 2006 DX57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199464 2006 DY57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199465 2006 DX58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199466 2006 DC59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199467 2006 DW59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199468 2006 DF60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199469 2006 DR60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199470 2006 DL62 25/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
199471 2006 DR64 20/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199472 2006 DT64 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
199473 2006 DW64 20/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
199474 2006 DD66 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
199475 2006 DQ66 22/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
199476 2006 DS66 22/02/2006 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
199477 2006 DV66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199478 2006 DE73 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
199479 2006 DM73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199480 2006 DY73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199481 2006 DO74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199482 2006 DE76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199483 2006 DY76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
199484 2006 DA77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199485 2006 DH79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199486 2006 DP79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199487 2006 DY81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199488 2006 DB83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199489 2006 DO83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
199490 2006 DT84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199491 2006 DD85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199492 2006 DX87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199493 2006 DG89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199494 2006 DR91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199495 2006 DS92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199496 2006 DA94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199497 2006 DE94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199498 2006 DX95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
199499 2006 DN96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199500 2006 DD103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL