Danh sách tiểu hành tinh/196201–196300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196201 2003 BP7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196202 2003 BL9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196203 2003 BB10 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196204 2003 BQ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196205 2003 BQ15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196206 2003 BM17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
196207 2003 BC19 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
196208 2003 BG20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
196209 2003 BY21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196210 2003 BM25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
196211 2003 BT30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196212 2003 BV31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196213 2003 BL32 27/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
196214 2003 BD37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196215 2003 BG38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196216 2003 BA42 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196217 2003 BR42 29/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196218 2003 BH44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196219 2003 BF46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196220 2003 BK51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196221 2003 BM52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196222 2003 BW52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196223 2003 BO53 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
196224 2003 BA55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
196225 2003 BD57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196226 2003 BS61 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196227 2003 BR63 28/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
196228 2003 BM64 29/01/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
196229 2003 BC67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
196230 2003 BO80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196231 2003 BL82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196232 2003 BN84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
196233 2003 BC92 25/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
196234 2003 CH2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196235 2003 CJ2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196236 2003 CV2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196237 2003 CL10 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196238 2003 CY10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196239 2003 CZ17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
196240 2003 CH18 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196241 2003 CT19 08/02/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
196242 2003 CV21 03/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
196243 2003 DS2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
196244 2003 DH8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196245 2003 DB9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
196246 2003 DL9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
196247 2003 DP9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
196248 2003 DX13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
196249 2003 DA14 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196250 2003 DN17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,6 km MPC · JPL
196251 2003 DL21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196252 2003 DY23 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196253 2003 DC24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
196254 2003 DU24 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
196255 2003 EZ 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
196256 2003 EH1 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 2,1 km MPC · JPL
196257 2003 EM3 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196258 2003 EM5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196259 2003 ED6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196260 2003 EE7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196261 2003 EQ9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
196262 2003 EK10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196263 2003 EW10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196264 2003 EE11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196265 2003 EF11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196266 2003 EC12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196267 2003 EF12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196268 2003 ES15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196269 2003 EG17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196270 2003 EK19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196271 2003 ED20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
196272 2003 EE21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196273 2003 EC22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196274 2003 ET22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196275 2003 EJ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196276 2003 EP24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196277 2003 EH26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196278 2003 ES26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196279 2003 ET28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
196280 2003 EL29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196281 2003 EM29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196282 2003 EX31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196283 2003 ES33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196284 2003 EO36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
196285 2003 ET41 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196286 2003 ED45 07/03/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
196287 2003 EQ45 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196288 2003 EU48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196289 2003 EZ48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196290 2003 EP49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196291 2003 EP50 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196292 2003 ES52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196293 2003 EV58 11/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
196294 2003 ER59 12/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196295 2003 EP61 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196296 2003 EY61 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196297 2003 FA 21/03/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
196298 2003 FQ 22/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,3 km MPC · JPL
196299 2003 FN1 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
196300 2003 FW3 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL