Danh sách tiểu hành tinh/192801–192900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
192801 1999 VG4 01/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
192802 1999 VO16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192803 1999 VF21 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
192804 1999 VZ31 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192805 1999 VX44 04/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192806 1999 VR45 04/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
192807 1999 VX56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192808 1999 VO59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
192809 1999 VW61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192810 1999 VL63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192811 1999 VC68 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192812 1999 VO69 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192813 1999 VO70 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192814 1999 VG71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192815 1999 VP76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
192816 1999 VR76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
192817 1999 VQ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192818 1999 VK81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192819 1999 VK82 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
192820 1999 VO82 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
192821 1999 VU82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
192822 1999 VP88 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
192823 1999 VD89 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192824 1999 VD91 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192825 1999 VT91 07/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
192826 1999 VO94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192827 1999 VJ97 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192828 1999 VJ99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
192829 1999 VL100 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192830 1999 VU101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192831 1999 VY101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192832 1999 VF102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192833 1999 VP107 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192834 1999 VZ117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192835 1999 VB118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192836 1999 VC121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
192837 1999 VL125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192838 1999 VQ130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
192839 1999 VK132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
192840 1999 VN137 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
192841 1999 VV138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192842 1999 VC143 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
192843 1999 VM148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192844 1999 VD152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
192845 1999 VX154 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
192846 1999 VK155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192847 1999 VK156 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192848 1999 VD157 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192849 1999 VS161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192850 1999 VH166 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
192851 1999 VL175 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
192852 1999 VD176 02/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
192853 1999 VU176 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192854 1999 VA178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192855 1999 VT187 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
192856 1999 VG190 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192857 1999 VX198 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
192858 1999 VT201 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
192859 1999 VB213 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
192860 1999 VS219 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192861 1999 VO220 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192862 1999 VE223 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
192863 1999 WR5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
192864 1999 WP9 30/11/1999 Chiyoda T. Kojima 4,6 km MPC · JPL
192865 1999 WL15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
192866 1999 WS16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
192867 1999 WS18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
192868 1999 WZ18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
192869 1999 XB14 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
192870 1999 XE19 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192871 1999 XV20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
192872 1999 XK25 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192873 1999 XJ27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192874 1999 XN30 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192875 1999 XF39 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
192876 1999 XE43 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
192877 1999 XP46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
192878 1999 XD47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
192879 1999 XX52 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
192880 1999 XP59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
192881 1999 XR59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192882 1999 XT61 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
192883 1999 XT67 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
192884 1999 XJ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
192885 1999 XA94 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
192886 1999 XR100 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
192887 1999 XZ103 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,4 km MPC · JPL
192888 1999 XB113 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192889 1999 XA115 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
192890 1999 XP115 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
192891 1999 XK117 05/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
192892 1999 XZ118 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
192893 1999 XM122 07/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
192894 1999 XU130 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
192895 1999 XS134 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
192896 1999 XW137 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
192897 1999 XH142 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
192898 1999 XB145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
192899 1999 XE146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
192900 1999 XN151 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL