Danh sách tiểu hành tinh/184701–184800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184701 2005 SN117 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
184702 2005 SH122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184703 2005 SD123 29/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184704 2005 SG123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
184705 2005 SJ123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184706 2005 SQ129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184707 2005 SL131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184708 2005 SD134 30/09/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
184709 2005 SA138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184710 2005 SL138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184711 2005 SV140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184712 2005 SA141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184713 2005 SR147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184714 2005 SJ150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184715 2005 SD153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184716 2005 SG155 26/09/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
184717 2005 SV157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184718 2005 SU160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184719 2005 SC162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184720 2005 SH162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
184721 2005 SG163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
184722 2005 SP164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
184723 2005 SQ165 28/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
184724 2005 SU166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
184725 2005 SE170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
184726 2005 SQ172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184727 2005 SQ173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
184728 2005 SX176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
184729 2005 SV179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
184730 2005 SM180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
184731 2005 SY180 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184732 2005 SG185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
184733 2005 SF186 29/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184734 2005 SC190 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184735 2005 SL192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
184736 2005 SV204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
184737 2005 SA205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
184738 2005 SS207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
184739 2005 SO210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184740 2005 SS217 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
184741 2005 SU217 30/09/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
184742 2005 SA225 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184743 2005 SE230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184744 2005 SB238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
184745 2005 SD245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184746 2005 SU246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184747 2005 SA247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
184748 2005 SE247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
184749 2005 SK247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
184750 2005 SM248 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
184751 2005 SQ249 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184752 2005 SM252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184753 2005 SF253 24/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184754 2005 SJ253 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184755 2005 SS254 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184756 2005 SX254 22/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
184757 2005 SN255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
184758 2005 SN257 22/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184759 2005 SK263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
184760 2005 SX266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
184761 2005 SR268 24/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
184762 2005 SG278 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184763 2005 SZ278 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184764 2005 SL279 23/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
184765 2005 SO285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
184766 2005 TO3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
184767 2005 TR4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
184768 2005 TS7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184769 2005 TZ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184770 2005 TU9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
184771 2005 TO10 02/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
184772 2005 TY13 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
184773 2005 TC16 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
184774 2005 TG17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184775 2005 TH18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
184776 2005 TN18 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
184777 2005 TL26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
184778 Kevinoberheim 2005 TL27 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 1,6 km MPC · JPL
184779 Bericoberheim 2005 TO27 01/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 4,2 km MPC · JPL
184780 2005 TN28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
184781 2005 TW29 04/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184782 2005 TT33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
184783 2005 TU39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184784 Bettiepage 2005 TZ41 03/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
184785 2005 TP47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
184786 2005 TE53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
184787 2005 TH54 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
184788 2005 TL55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
184789 2005 TY56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
184790 2005 TD57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
184791 2005 TM58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
184792 2005 TT63 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
184793 2005 TJ64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
184794 2005 TK64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
184795 2005 TR74 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
184796 2005 TO81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184797 2005 TQ85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
184798 2005 TW87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
184799 2005 TE90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
184800 2005 TV98 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL