Danh sách tiểu hành tinh/185401–185500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185401 2006 WG96 19/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185402 2006 WW108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185403 2006 WV117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
185404 2006 WJ120 21/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
185405 2006 WQ128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
185406 2006 WJ129 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
185407 2006 WN129 23/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
185408 2006 WT131 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185409 2006 WY140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185410 2006 WD147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185411 2006 WY158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185412 2006 WN161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
185413 2006 WP163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185414 2006 WS163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185415 2006 WL171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185416 2006 WU171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185417 2006 WJ172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185418 2006 WH182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
185419 2006 WU185 17/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
185420 2006 WC191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185421 2006 WL191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185422 2006 WS192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185423 2006 XM 10/12/2006 RAS A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
185424 2006 XJ5 02/12/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185425 2006 XR7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185426 2006 XW7 09/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185427 2006 XX7 09/12/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
185428 2006 XX10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
185429 2006 XS16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185430 2006 XE22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185431 2006 XX25 12/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
185432 2006 XO26 12/12/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
185433 2006 XJ27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185434 2006 XK31 13/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,4 km MPC · JPL
185435 2006 XC33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185436 2006 XG38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
185437 2006 XB47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
185438 2006 XW47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185439 2006 XR49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
185440 2006 XK52 14/12/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
185441 2006 XE54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185442 2006 XQ54 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185443 2006 XG57 14/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
185444 2006 XB59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185445 2006 YA2 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
185446 2006 YN6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185447 2006 YT11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
185448 Nomentum 2006 YK13 25/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
185449 2006 YG26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185450 2006 YG30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185451 2006 YS30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185452 2006 YZ39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185453 2006 YK41 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185454 2006 YW45 21/12/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
185455 2006 YX46 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185456 2007 AT 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185457 2007 AN2 08/01/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185458 2007 AO6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185459 2007 AD8 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
185460 2007 AG14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
185461 2007 BK1 16/01/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
185462 2007 BH4 16/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185463 2007 BQ4 16/01/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
185464 2007 BS5 17/01/2007 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
185465 2007 BC18 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
185466 2007 BT35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185467 2007 BN37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185468 2007 BR42 24/01/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
185469 2007 BQ45 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185470 2007 BT45 25/01/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
185471 2007 BV45 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185472 2007 BZ62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
185473 2007 BE67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185474 2007 BR74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
185475 2007 BA75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185476 2007 CL4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185477 2007 CK6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185478 2007 CD7 06/02/2007 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
185479 2007 CN10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185480 2007 CX27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185481 2007 CF34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185482 2007 CK38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185483 2007 DX5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
185484 2007 DB85 22/02/2007 Antares ARO 5,9 km MPC · JPL
185485 2007 EL68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
185486 2007 EP75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
185487 2007 ED139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
185488 2007 EF159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185489 2007 FK33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
185490 2007 GR1 09/04/2007 Bergen-Enkheim Bergen-Enkheim Obs. 16 km MPC · JPL
185491 2007 GP3 09/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185492 2007 HA8 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
185493 2007 PO42 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185494 2007 RB33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
185495 2007 RV141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185496 2007 RR241 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185497 2007 RJ260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
185498 2007 SN 17/09/2007 OAM Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
185499 2007 TV40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185500 2007 TA54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL