Danh sách tiểu hành tinh/185501–185600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185501 2007 TR57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185502 2007 TF126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185503 2007 TK165 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185504 2007 TQ230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185505 2007 TU251 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
185506 2007 TJ315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185507 2007 TE335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
185508 2007 TO335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185509 2007 TJ361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185510 2007 TA364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
185511 2007 TR414 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
185512 2007 UL 16/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
185513 2007 UY46 20/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
185514 2007 UE79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
185515 2007 UW104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185516 2007 UB116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185517 2007 VQ28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185518 2007 VG51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
185519 2007 VT63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185520 2007 VM65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185521 2007 VA67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185522 2007 VH75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185523 2007 VZ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185524 2007 VK162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185525 2007 VJ164 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185526 2007 VT190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185527 2007 VE238 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
185528 2007 VR243 11/11/2007 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
185529 2007 WE12 17/11/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
185530 2007 WT12 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185531 2007 WR23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185532 2007 WR42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
185533 2007 WG53 17/11/2007 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
185534 2007 WP54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
185535 Gangda 2007 WH56 28/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
185536 2007 XS3 03/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
185537 2007 XK12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
185538 Fangcheng 2007 XD28 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
185539 2007 XS28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185540 2007 XQ32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185541 2007 XE33 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185542 2007 XM39 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185543 2007 XY39 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185544 2007 YN28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
185545 2007 YH31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185546 Yushan 2007 YU31 28/12/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 940 m MPC · JPL
185547 2007 YS33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185548 2007 YG45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
185549 2007 YX52 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
185550 2007 YP57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185551 2007 YT58 30/12/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
185552 2007 YY58 31/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185553 2008 AX4 07/01/2008 Lulin Observatory LUSS 820 m MPC · JPL
185554 Bikushev 2008 AB5 07/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
185555 2008 AP8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185556 2008 AY8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185557 2008 AF16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
185558 2008 AG19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
185559 2008 AO22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
185560 Harrykroto 2008 AQ31 07/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
185561 2008 AV31 12/01/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
185562 2008 AU32 13/01/2008 Mallorca Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
185563 2008 AL34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185564 2008 AO42 10/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
185565 2008 AR42 10/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
185566 2008 AY43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185567 2008 AQ59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185568 2008 AE71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185569 2008 AS77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185570 2008 AA78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185571 2008 AT98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185572 2008 AP103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
185573 2008 AE106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185574 2008 BV4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185575 2008 BF15 29/01/2008 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
185576 Covichi 2008 BL15 26/01/2008 La Cañada J. Lacruz 1,0 km MPC · JPL
185577 Hhaihao 2008 BA16 28/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
185578 2008 BJ16 28/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
185579 2008 BS16 29/01/2008 OAM Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
185580 Andratx 2008 BV18 29/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
185581 2008 BM20 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185582 2008 BZ20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185583 2008 BG22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185584 2008 BW22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
185585 2008 BF23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185586 2008 BJ24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185587 2008 BR24 30/01/2008 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
185588 2008 BH26 30/01/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
185589 2008 BS31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
185590 2008 BJ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185591 2008 BP35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185592 2008 BR35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
185593 2008 BC41 30/01/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
185594 2008 BG42 31/01/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
185595 2008 CR2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
185596 2008 CP3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185597 2008 CH4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
185598 2008 CY5 07/02/2008 RAS A. Lowe 780 m MPC · JPL
185599 2008 CJ7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
185600 2008 CT14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL