Danh sách tiểu hành tinh/184401–184500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
184401 2005 MP12 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184402 2005 MA13 29/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
184403 2005 MQ14 28/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
184404 2005 MD15 29/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184405 2005 MD18 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184406 2005 MT20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184407 2005 MF22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184408 2005 MZ22 30/06/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
184409 2005 MF25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184410 2005 MO30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
184411 2005 MG31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184412 2005 MO31 30/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184413 2005 MS32 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184414 2005 MQ37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184415 2005 MK39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184416 2005 ML39 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184417 2005 MM41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184418 2005 MY46 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184419 2005 MF52 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
184420 2005 MJ52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
184421 2005 NG2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
184422 2005 NE4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184423 2005 NY6 03/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
184424 2005 ND8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184425 2005 NJ9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184426 2005 NK9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184427 2005 NG12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
184428 2005 NT13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184429 2005 ND14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
184430 2005 NW17 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184431 2005 NX17 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
184432 2005 NX19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
184433 2005 NT20 02/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
184434 2005 NS21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184435 2005 NM22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
184436 2005 NW23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184437 2005 NQ26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
184438 2005 NR28 05/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
184439 2005 NV31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
184440 2005 NX31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
184441 2005 NG32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
184442 2005 NQ35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
184443 2005 NC45 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
184444 2005 ND46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
184445 2005 NF46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
184446 2005 NQ49 04/07/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
184447 2005 NR49 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
184448 2005 NV51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
184449 2005 NL55 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
184450 2005 NV57 05/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184451 2005 NR59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
184452 2005 NH63 13/07/2005 RAS A. Lowe 6,1 km MPC · JPL
184453 2005 NX63 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
184454 2005 NH64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
184455 2005 NB67 02/07/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
184456 2005 NY69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
184457 2005 NL76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184458 2005 NW79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
184459 2005 NH80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
184460 2005 NN80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
184461 2005 NR80 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
184462 2005 ND81 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
184463 2005 NS81 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
184464 2005 NW81 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
184465 2005 NZ84 02/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
184466 2005 NT85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
184467 2005 NZ86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
184468 2005 NX98 10/07/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
184469 2005 NC99 10/07/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
184470 2005 NU99 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
184471 2005 NU100 02/07/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
184472 2005 NK101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
184473 2005 NN122 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
184474 2005 OA 16/07/2005 RAS A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
184475 2005 OV 17/07/2005 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
184476 2005 OZ1 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
184477 2005 OD2 26/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
184478 2005 OO5 28/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
184479 2005 OS5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184480 2005 OB9 26/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
184481 2005 OE11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184482 2005 OG12 29/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
184483 2005 OX14 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
184484 2005 OQ15 29/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
184485 2005 OY17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
184486 2005 OA18 30/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
184487 2005 OG18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
184488 2005 ON18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
184489 2005 OY18 31/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
184490 2005 OE21 28/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
184491 2005 OJ21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
184492 2005 OM21 28/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
184493 2005 OX21 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
184494 2005 OE26 17/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
184495 2005 OD27 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
184496 2005 OF27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
184497 2005 PC1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
184498 2005 PP2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
184499 2005 PZ2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
184500 2005 PR5 08/08/2005 Village-Neuf Village-Neuf Obs. 1,4 km MPC · JPL