Danh sách tiểu hành tinh/18001–18100

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18001 1999 JY83 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18002 1999 JJ84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18003 1999 JU84 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18004 Krystosek 1999 JD86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18005 1999 JD91 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18006 1999 JE94 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18007 1999 JK97 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18008 1999 JV99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
18009 Patrickgeer 1999 JP100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18010 1999 JQ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
18011 1999 JQ113 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18012 Marsland 1999 JM114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18013 Shedletsky 1999 JS114 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18014 1999 JC121 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18015 Semenkovich 1999 JD121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18016 Grondahl 1999 JU122 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
18017 1999 JC124 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18018 1999 JR125 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18019 Dascoli 1999 JJ126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
18020 Amend 1999 JT126 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18021 Waldman 1999 JH127 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18022 Pepper 1999 JN127 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
18023 1999 JQ129 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
18024 Dobson 1999 KK4 20/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,2 km MPC · JPL
18025 1999 KF5 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
18026 Juliabaldwin 1999 KG13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18027 Gokcay 1999 KL14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18028 Ramchandani 1999 KO14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18029 1999 KA16 21/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18030 1999 LX4 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
18031 1999 LO14 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
18032 Geiss 1999 MG1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
18033 1999 NR4 14/07/1999 Zeno T. Stafford 8,1 km MPC · JPL
18034 1999 NF6 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
18035 1999 NJ7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18036 1999 ND26 14/07/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18037 1999 NA38 14/07/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
18038 1999 NR48 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18039 1999 ND49 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
18040 1999 NC60 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18041 1999 RX13 07/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
18042 1999 RF27 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18043 Laszkowska 1999 RQ54 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18044 1999 RS89 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18045 1999 RR100 08/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18046 1999 RN116 09/09/1999 Socorro LINEAR 43 km MPC · JPL
18047 1999 RP145 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18048 1999 RG170 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18049 1999 RX195 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
18050 1999 RS196 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
18051 1999 RU196 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
18052 1999 RV199 08/09/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
18053 1999 RU208 08/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
18054 1999 SW7 29/09/1999 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
18055 Fernhildebrandt 1999 TJ13 11/10/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 5,4 km MPC · JPL
18056 1999 TV15 11/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
18057 1999 VK10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
18058 1999 XY129 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18059 Cavalieri 1999 XL137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
18060 Zarex 1999 XJ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
18061 1999 XH179 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18062 1999 XY187 12/12/1999 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
18063 1999 XW211 13/12/1999 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
18064 1999 XY242 13/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
18065 2000 AM41 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18066 2000 AR79 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
18067 2000 AB98 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
18068 2000 AF184 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18069 2000 AS199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18070 2000 AC205 13/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
18071 2000 BA27 30/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18072 2000 CL71 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18073 2000 CB82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18074 2000 DW 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
18075 Donasharma 2000 DD5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18076 2000 DV59 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18077 Dianeingrao 2000 EM148 04/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
18078 2000 FL31 28/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18079 Lion-Stoppato 2000 FJ63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
18080 2000 GW105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18081 2000 GB126 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18082 2000 GB136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18083 2000 HD22 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18084 Adamwohl 2000 HP47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18085 2000 JZ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18086 Emilykraft 2000 JQ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18087 Yamanaka 2000 JA22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
18088 Roberteunice 2000 JS30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18089 2000 JB41 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18090 Kevinkuo 2000 JA56 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18091 Iranmanesh 2000 JN58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18092 Reinhold 2000 KR29 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18093 2000 KS31 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18094 2000 KN56 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18095 Frankblock 2000 LL5 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18096 2000 LM16 01/06/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
18097 2000 LU19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18098 2000 LR20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18099 Flamini 2000 LD27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
18100 Lebreton 2000 LE28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL