Danh sách tiểu hành tinh/139501–139600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139501 2001 PF37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139502 2001 PT37 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
139503 2001 PB39 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
139504 2001 PU39 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139505 2001 PF40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
139506 2001 PM40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139507 2001 PL41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
139508 2001 PW42 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139509 2001 PC47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
139510 2001 PG47 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
139511 2001 PV48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
139512 2001 PY49 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
139513 2001 PA50 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
139514 2001 PM50 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139515 2001 PD53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
139516 2001 PA57 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139517 2001 PY57 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
139518 2001 PJ59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139519 2001 PP60 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
139520 2001 PM61 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
139521 2001 PA65 03/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
139522 2001 QX1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139523 2001 QH2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
139524 2001 QJ2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
139525 2001 QN3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139526 2001 QU4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139527 2001 QM5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139528 2001 QO5 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139529 2001 QO9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139530 2001 QF11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139531 2001 QD12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139532 2001 QM12 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139533 2001 QW12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
139534 2001 QS18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139535 2001 QC21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139536 2001 QY24 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139537 2001 QE25 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139538 2001 QZ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139539 2001 QJ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139540 2001 QY37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
139541 2001 QR38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139542 2001 QH40 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139543 2001 QL45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139544 2001 QJ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139545 2001 QZ48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139546 2001 QJ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139547 2001 QC51 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
139548 2001 QG55 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139549 2001 QJ56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139550 2001 QX56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139551 2001 QF57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139552 2001 QK58 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139553 2001 QZ58 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139554 2001 QV59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139555 2001 QP67 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139556 2001 QT67 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139557 2001 QF68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
139558 2001 QJ68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
139559 2001 QH70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139560 2001 QL71 16/08/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
139561 2001 QF72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
139562 2001 QE74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139563 2001 QJ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139564 2001 QC76 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
139565 2001 QL77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139566 2001 QR77 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
139567 2001 QM80 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139568 2001 QL81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139569 2001 QU84 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139570 2001 QF87 17/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
139571 2001 QF88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
139572 2001 QE90 16/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
139573 2001 QH90 18/08/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
139574 2001 QR90 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
139575 2001 QW91 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139576 2001 QZ91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139577 2001 QP93 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139578 2001 QP94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
139579 2001 QB96 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
139580 2001 QZ96 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139581 2001 QJ103 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139582 2001 QA105 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
139583 2001 QK105 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139584 2001 QX105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139585 2001 QB110 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139586 2001 QS110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
139587 2001 QO111 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
139588 2001 QS111 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139589 2001 QT111 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139590 2001 QJ113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139591 2001 QS113 25/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,0 km MPC · JPL
139592 2001 QK114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139593 2001 QL114 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
139594 2001 QN114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139595 2001 QN116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
139596 2001 QX116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139597 2001 QD118 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139598 2001 QT120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
139599 2001 QJ122 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
139600 2001 QL122 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL