Danh sách tiểu hành tinh/124101–124200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
124101 2001 HX41 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
124102 2001 HG43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
124103 2001 HO43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
124104 Balcony 2001 HJ46 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,5 km MPC · JPL
124105 2001 HN48 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124106 2001 HH49 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
124107 2001 HX49 21/04/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
124108 2001 HD50 21/04/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
124109 2001 HK50 22/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
124110 2001 HK53 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
124111 2001 HQ53 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
124112 2001 HB54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
124113 2001 HT54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
124114 Bergersen 2001 HX65 21/04/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,4 km MPC · JPL
124115 2001 JH4 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124116 2001 JS6 14/05/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
124117 2001 JX6 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
124118 2001 JK8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
124119 2001 JU10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
124120 2001 KR2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124121 2001 KV2 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124122 2001 KY2 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
124123 2001 KE3 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
124124 2001 KC4 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
124125 2001 KB6 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
124126 2001 KE9 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
124127 2001 KP13 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124128 2001 KZ15 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
124129 2001 KF21 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
124130 2001 KN45 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124131 2001 KZ50 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
124132 2001 KK57 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124133 2001 KX64 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
124134 2001 KA72 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124135 2001 LS 14/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124136 2001 LT2 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
124137 2001 LQ5 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
124138 2001 LE12 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
124139 2001 LL12 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
124140 2001 LT17 03/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
124141 2001 LL18 14/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124142 2001 ME2 18/06/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124143 Joséluiscorral 2001 ME5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 1,3 km MPC · JPL
124144 2001 MG11 20/06/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
124145 2001 MN11 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
124146 2001 MQ12 22/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124147 2001 MW13 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124148 2001 MU20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
124149 2001 MG22 28/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
124150 2001 NV3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
124151 2001 NX4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124152 2001 NX6 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124153 2001 NT7 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
124154 2001 NA9 12/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
124155 2001 NU19 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124156 2001 NJ21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124157 2001 NE22 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
124158 2001 OV2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124159 2001 OB4 18/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124160 2001 OD7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
124161 2001 OK12 20/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
124162 2001 OQ13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
124163 2001 OG14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
124164 2001 OT15 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
124165 2001 ON16 21/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
124166 2001 OE18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
124167 2001 OM18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124168 2001 OQ18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124169 2001 OD21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124170 2001 OL21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
124171 2001 OU21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
124172 2001 OY23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124173 2001 OJ24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124174 2001 OR24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
124175 2001 OB26 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124176 2001 OJ32 24/07/2001 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
124177 2001 OK37 20/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
124178 2001 OJ40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
124179 2001 OY44 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
124180 2001 OY45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
124181 2001 OD46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
124182 2001 OJ50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124183 2001 OE52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124184 2001 OT55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
124185 2001 OP56 26/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
124186 2001 OH57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
124187 2001 OL59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
124188 2001 OM60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
124189 2001 OS61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
124190 2001 OC63 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
124191 2001 OO63 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
124192 Moletai 2001 OM65 26/07/2001 Moletai K. Černis, V. Laugalys 1,5 km MPC · JPL
124193 2001 OS68 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
124194 2001 OY72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
124195 2001 OZ72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
124196 2001 OO73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
124197 2001 OQ74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
124198 2001 OH77 18/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 2,1 km MPC · JPL
124199 2001 OV78 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
124200 2001 OM81 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL