Danh sách tiểu hành tinh/118501–118600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
118501 2000 DO67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118502 2000 DV70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118503 2000 DA71 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
118504 2000 DS72 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118505 2000 DL76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118506 2000 DX80 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118507 2000 DV81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118508 2000 DW81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118509 2000 DA85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118510 2000 DC90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118511 2000 DR93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118512 2000 DR94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118513 2000 DD97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118514 2000 DJ104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118515 2000 DF105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
118516 2000 DP105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118517 2000 DM106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118518 2000 DO116 26/02/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
118519 2000 EY10 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118520 2000 EU11 04/03/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
118521 2000 EO14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
118522 2000 EA16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118523 2000 EW22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
118524 2000 EE24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
118525 2000 ED30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118526 2000 EP30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118527 2000 EY33 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
118528 2000 EY39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
118529 2000 EQ41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118530 2000 EW48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118531 2000 EH60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118532 2000 EJ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118533 2000 EB69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118534 2000 ES69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118535 2000 EE70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
118536 2000 EJ79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118537 2000 EQ80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118538 2000 ER86 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118539 2000 EE87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118540 2000 ES90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118541 2000 EC96 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
118542 2000 EL113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
118543 2000 EX120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
118544 2000 EG121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
118545 2000 EC124 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118546 2000 ET132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118547 2000 EJ133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118548 2000 EV139 12/03/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
118549 2000 EG155 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118550 2000 EC156 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118551 2000 EX157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
118552 2000 EZ164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118553 2000 EB171 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118554 Reedtimmer 2000 EM175 02/03/2000 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
118555 2000 FH4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
118556 2000 FN17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118557 2000 FU28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
118558 2000 FF30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
118559 2000 FT37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118560 2000 FW44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118561 2000 FY44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118562 2000 FC47 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
118563 2000 FJ47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118564 2000 FO47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
118565 2000 FZ54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
118566 2000 FL58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
118567 2000 FQ59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
118568 2000 GD 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
118569 2000 GF1 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
118570 2000 GP1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
118571 2000 GB5 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118572 2000 GR12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118573 2000 GY12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118574 2000 GL18 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
118575 2000 GL23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118576 2000 GK27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
118577 2000 GM31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118578 2000 GL40 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118579 2000 GX44 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118580 2000 GA46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118581 2000 GO50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118582 2000 GG52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118583 2000 GU54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118584 2000 GE58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
118585 2000 GR60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
118586 2000 GK65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
118587 2000 GM68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118588 2000 GL69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
118589 2000 GA71 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118590 2000 GR72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118591 2000 GD76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118592 2000 GF76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
118593 2000 GQ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
118594 2000 GZ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
118595 2000 GZ91 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
118596 2000 GD93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118597 2000 GE97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
118598 2000 GK101 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
118599 2000 GZ103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
118600 2000 GD106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL