Danh sách Trạng nguyên Việt Nam/Thời Trần

Tủ sách mở Wikibooks
BẢNG TRẠNG NGUYÊN
STT Tên Trạng nguyên Năm thi đỗ Quê quán Ghi chú
1 Nguyễn Quan Quang 1246 Tam Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh Trạng Nguyên đầu tiên của Việt Nam
2 Nguyễn Hiền 1247 Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định Trạng Nguyên trẻ nhất Việt Nam
3 Trần Quốc Lặc 1256 Minh Tân, Nam Thanh, Hải Dương
4 Trương Xán 1256 Hoành Bồ, Hoành Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình Trại Trạng Nguyên
5 Trần Cố 1266 Phạm Lý, Ngô Quyền, Ninh Thanh, Hải Dương
6 Bạch Liêu 1266 Nguyễn Xá, Diễn Ninh, Diễn Châu, Nghệ An Trại Trạng Nguyên
7 Đào Tiêu 1275 Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh
8 Mạc Đĩnh Chi 1304 Lũng Động, Nam Tân, Nam Thanh, Hải Dương
9 Đào Sư Tích 1374 Lý Hải, Song Khê, Yên Dũng, Bắc Giang