Danh sách Trạng nguyên Việt Nam/Thời Lê trung hưng

Tủ sách mở Wikibooks
BẢNG TRẠNG NGUYÊN
STT Tên Trạng nguyên Năm thi đỗ Quê quán Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Chính 1637 Phù Chẩn, Tiên Sơn, Bắc Ninh
2 Nguyễn Quốc Trình 1659 Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
3 Đặng Công Chất 1661 Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
4 Lưu Danh Công 1670 Phương Liệt, Đống Đa, Hà Nội
5 Nguyễn Đăng Đạo 1683 Liên Bão, Tiên Sơn, Bắc Ninh
6 Trịnh Tuệ 1736 Sóc Biên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa