Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Bệnh và chửa bệnh/Bệnh nội

Tủ sách mở Wikibooks

Các loại bện bên trong cơ thể con người . Thí dụ như bệnh Tim, Gan , Phổi, Thận, Ruột , Răng ...