Chủ đề:Nhiếp ảnh

Tủ sách mở Wikibooks

< Mỹ thuật

Nhiếp ảnh
Các sách trong chủ đề này bàn về nhiếp ảnh: hoạt động tạo ra hình ảnh tĩnh bằng tác động của ánh sáng với phim hoặc thiết bị nhạy sáng. Nhiếp ảnh dùng một thiết bị đặc biệt để ghi lại hình ảnh của vật thể thông qua ánh sáng được phản chiếu từ các vật thể lên giấy hoặc phim nhạy sáng, bằng cách căn thời gian phơi sáng. Về hình ảnh động, xem Chủ đề:Phim và hoạt ảnh. Về các phần mềm xử lý ảnh, xem Chủ đề:Phần mềm đa phương tiện.