Bước tới nội dung

Chủ đề:Phim và hoạt ảnh

Tủ sách mở Wikibooks

< Mỹ thuật

Phim và hoạt ảnh
Các sách trong chủ đề này bàn về phim, nghệ thuật làm phim và công nghiệp phim, và hoạt ảnh, sự trình bày nhanh một chuỗi các hình 2D hoặc 3D để tạo ảo giác chuyển động.