Bước tới nội dung

Chủ đề:Cơ học lượng tử

Tủ sách mở Wikibooks

< Vật lý học

Cơ học lượng tử
Các sách trong chủ đề này bàn về cơ học lượng tử: một ngành vật lý học về các hiện tượng diễn ra theo hằng số Planck.