Bước tới nội dung

Chủ đề:Vật lý

Tủ sách mở Wikibooks
(Đổi hướng từ Chủ đề:Vật lý học)

< Khoa học tự nhiên

Vật lý

Các sách trong chủ đề này bàn đến vật lý học: khoa nghiên cứu vật chất và chuyển động của chúng trong không, thời gian cũng như mọi thứ xuất phát từ đấy như năng lượng, lực; trong rất nhiều hiện tượng khác nhau, từ các hạt dưới nguyên tử nhỏ nhất đến các thiên hà lớn nhất. Vật lý học cố gắng liên hệ các hiện tượng chúng ta thấy vào một nguyên nhân gốc, và sau đó cố gắng liên kết các nguyên nhân này lại trong hi vọng tìm được một nguyên nhân cuối cùng lý giải vì sao tự nhiên lại như thế.