Bước tới nội dung

Cẩm nang phòng chống COVID-19/Phòng tránh/Không chạm

Tủ sách mở Wikibooks
Hạn chế chạm!
Hạn chế chạm tay lên mắt, mũi, miệng, các nơi có nguy cơ nhiễm mầm bệnh cao.
Thay vì bắt tay chúng ta có thể chọn nhiều cách khác như bắt chân hoặc cụng khuỷu tay.