Cẩm nang phòng chống COVID-19/Phòng tránh/Giãn cách

Tủ sách mở Wikibooks
Hãy giữ khoảng cách!
Hãy luôn giữ một khoảng cách an toàn với người xung quanh. Đừng quá xa mà cũng chẳng quá gần.
Khoảng cách hợp lý
Giãn cách xã hội