Cẩm nang phòng chống COVID-19/Phòng tránh/Ở nhà

Tủ sách mở Wikibooks
Hãy ở nhà!
Nếu không có việc gì thực sự cần thiết, hãy ở nhà.
Không nơi nào an toàn hơn chính ngôi nhà của chúng ta.
Những việc không cấp thiết
Những việc cấp thiết