Bước tới nội dung

Các loài thực vật được mô tả/Năm 2000/A

Tủ sách mở Wikibooks
Các loài thực vật được mô tả năm 2000
A - B - C - D - E - F G - H I J K - L - M - N O - P - Q R - S - T - U W X Z

Acacia guarensis[sửa]

Acacia guarensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được L. Cárdenas & F. García mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acacia oviedoensis[sửa]

Acacia oviedoensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được R. Garcia & M. Mejía mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acalypha stellata[sửa]

Acalypha stellata là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Cardiel mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acalypha websteri[sửa]

Acalypha websteri là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Cardiel mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acanthocladus guayaquilensis[sửa]

Acanthocladus guayaquilensis là một loài thực vật có hoa trong họ Polygalaceae. Loài này được B.Eriksen & B.Ståhl mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acanthocladus scleroxylon[sửa]

Acanthocladus scleroxylon là một loài thực vật có hoa trong họ Polygalaceae. Loài này được (Ducke) B.Eriksen & B.Ståhl mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acer amamiense[sửa]

Acer amamiense là một loài thực vật có hoa trong họ Bồ hòn. Loài này được T.Yamaz. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aconitum pawlowskii[sửa]

Aconitum pawlowskii là một loài thực vật có hoa trong họ Mao lương. Loài này được Mitka & Starm. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acritopappus catolesensis[sửa]

Acritopappus catolesensis là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được D.J.N.Hind & Bautista mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acritopappus diamantinicus[sửa]

Acritopappus diamantinicus là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Bautista, S.Ortiz & Rodr.Oubiña mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acritopappus pintoi[sửa]

Acritopappus pintoi là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Bautista & D.J.N.Hind mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Acroporium esmeraldicum[sửa]

Acroporium esmeraldicum là một loài Rêu trong họ Sematophyllaceae. Loài này được (Müll. Hal.) W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Actinotus periculosus[sửa]

Actinotus periculosus là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Henwood mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Adenocalymma magnoalatum[sửa]

Adenocalymma magnoalatum là một loài thực vật có hoa trong họ Chùm ớt. Loài này được Scud. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Adiantum discolor[sửa]

Adiantum discolor là một loài dương xỉ trong họ Pteridaceae. Loài này được J. Prado mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aechmea vasquezii[sửa]

Aechmea vasquezii là một loài thực vật có hoa trong họ Bromeliaceae. Loài này được H.E.Luther mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aegilops insulae-cypri[sửa]

Aegilops insulae-cypri là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được H.Scholz mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aequatorium venezuelanum[sửa]

Aequatorium venezuelanum là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được V.M.Badillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aganope stuhlmannii[sửa]

Aganope stuhlmannii là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Taub.) Adema mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.Ageratina appendiculata[sửa]

Ageratina appendiculata là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được V.M.Badillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ageratina capazica[sửa]

Ageratina capazica là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được V.M.Badillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ageratina dorrii[sửa]

Ageratina dorrii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được V.M.Badillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aglaia saxonii[sửa]

Aglaia saxonii là một loài thực vật có hoa trong họ Meliaceae. Loài này được W.N.Takeuchi mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Agrostis barceloi[sửa]

Agrostis barceloi là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được L.Sáez & Rosselló mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ainsliaea lancangensis[sửa]

Ainsliaea lancangensis là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Y.Y.Qian mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Albizia duckeana[sửa]

Albizia duckeana là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được L. Rico mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Albuca papyracea[sửa]

Albuca papyracea là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được J.C.Manning & Goldblatt mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alcea mozaffarianii[sửa]

Alcea mozaffarianii là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được Ghahr. & Pakravan & Assadi mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aliciella subacaulis[sửa]

Aliciella subacaulis là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được (Rydb.) J.M.Porter & L.A.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium aegilicum[sửa]

Allium aegilicum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Tzanoud. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium assadii[sửa]

Allium assadii là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Seisums mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium egorovae[sửa]

Allium egorovae là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được M.V.Agab. & Ogan. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium isakulii[sửa]

Allium isakulii là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được R.M.Fritsch & F.O.Khass. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium koyuncui[sửa]

Allium koyuncui là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được H.Duman & Özhatay mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium pseudowinklerianum[sửa]

Allium pseudowinklerianum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được R.M.Fritsch & F.O.Khass. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium runemarkii[sửa]

Allium runemarkii là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Trigas & Tzanoud. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium samothracicum[sửa]

Allium samothracicum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Tzanoud., Strid & Kit Tan mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium spicatum[sửa]

Allium spicatum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được (Prain) N.Friesen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allium vasilevskajae[sửa]

Allium vasilevskajae là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Ogan. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allocheilos guangxiensis[sửa]

Allocheilos guangxiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Tai voi. Loài này được H.Q.Wen, Y.G.Wei & S.H.Zhong mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Allophyllum nemophilophyllum[sửa]

Allophyllum nemophilophyllum là một loài thực vật có hoa trong họ Polemoniaceae. Loài này được J.M.Porter & L.A.Johnson mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alocasia nebula[sửa]

Alocasia nebula là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được A.Hay mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe ankaranensis[sửa]

Aloe ankaranensis là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rauh & Mangelsdorff mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe armatissima[sửa]

Aloe armatissima là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe bernadettae[sửa]

Aloe bernadettae là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được J.-B.Castillon mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe bertemariae[sửa]

Aloe bertemariae là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Sebsebe & Dioli mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe bosseri[sửa]

Aloe bosseri là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được J.-B.Castillon mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe brunneodentata[sửa]

Aloe brunneodentata là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe capmanambatoensis[sửa]

Aloe capmanambatoensis là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rauh & Gerold mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe edentata[sửa]

Aloe edentata là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe fleuretteana[sửa]

Aloe fleuretteana là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rauh & Gerold mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe friisii[sửa]

Aloe friisii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Sebsebe & M.G.Gilbert mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe porphyrostachys[sửa]

Aloe porphyrostachys là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Hình ảnh[sửa]


Aloe pseudorubroviolacea[sửa]

Aloe pseudorubroviolacea là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe shadensis[sửa]

Aloe shadensis là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe steffaniana[sửa]

Aloe steffaniana là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rauh mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe woodii[sửa]

Aloe woodii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Lavranos & Collen. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aloe zombitsiensis[sửa]

Aloe zombitsiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Rauh & M.Teissier mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alpinia conghuaensis[sửa]

Alpinia conghuaensis là một loài thực vật có hoa trong họ Gừng. Loài này được J.P.Liao & T.L.Wu mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria achirae[sửa]

Alstroemeria achirae là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Muñoz Schick & Brinck mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria altoparadisea[sửa]

Alstroemeria altoparadisea là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria annapolina[sửa]

Alstroemeria annapolina là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria aquidauanica[sửa]

Alstroemeria aquidauanica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria arnicana[sửa]

Alstroemeria arnicana là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria aulica[sửa]

Alstroemeria aulica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria bahiensis[sửa]

Alstroemeria bahiensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria caiaponica[sửa]

Alstroemeria caiaponica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria cuiabana[sửa]

Alstroemeria cuiabana là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria cultrifolia[sửa]

Alstroemeria cultrifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria decora[sửa]

Alstroemeria decora là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria discolor[sửa]

Alstroemeria discolor là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria douradensis[sửa]

Alstroemeria douradensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria espigonensis[sửa]

Alstroemeria espigonensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria firmulifolia[sửa]

Alstroemeria firmulifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria fuscovinosa[sửa]

Alstroemeria fuscovinosa là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria glaucandra[sửa]

Alstroemeria glaucandra là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria ibitipocae[sửa]

Alstroemeria ibitipocae là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria igarapavica[sửa]

Alstroemeria igarapavica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria itabiritensis[sửa]

Alstroemeria itabiritensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria itatiaica[sửa]

Alstroemeria itatiaica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria jequitiana[sửa]

Alstroemeria jequitiana là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria lactilutea[sửa]

Alstroemeria lactilutea là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna & Brinck mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria litterata[sửa]

Alstroemeria litterata là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria lutea[sửa]

Alstroemeria lutea là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Muñoz Schick mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria pubiflora[sửa]

Alstroemeria pubiflora là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria pudica[sửa]

Alstroemeria pudica là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria punctata[sửa]

Alstroemeria punctata là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria roseoviridis[sửa]

Alstroemeria roseoviridis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria talcaensis[sửa]

Alstroemeria talcaensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria virginalis[sửa]

Alstroemeria virginalis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna & Brinck mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alstroemeria xavantinensis[sửa]

Alstroemeria xavantinensis là một loài thực vật có hoa trong họ Alstroemeriaceae. Loài này được Ravenna mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aluta appressa[sửa]

Aluta appressa là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (C.R.P.Andrews) Rye & Trudgen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aluta aspera[sửa]

Aluta aspera là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (E.Pritz.) Rye & Trudgen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aluta maisonneuvei[sửa]

Aluta maisonneuvei là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được (F.Muell.) Rye & Trudgen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aluta quadrata[sửa]

Aluta quadrata là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Rye & Trudgen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aluta teres[sửa]

Aluta teres là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Rye & Trudgen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyssum nezaketiae[sửa]

Alyssum nezaketiae là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Aytaç & H.Duman mô tả khoa học đầu tiên năm 2000 publ. 2001.


Alyxia celebica[sửa]

Alyxia celebica là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia globosa[sửa]

Alyxia globosa là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia graciliflora[sửa]

Alyxia graciliflora là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia kwalotabaa[sửa]

Alyxia kwalotabaa là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia lackii[sửa]

Alyxia lackii là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia longiloba[sửa]

Alyxia longiloba là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia manusiana[sửa]

Alyxia manusiana là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia minutiflora[sửa]

Alyxia minutiflora là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia muguma[sửa]

Alyxia muguma là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia papuana[sửa]

Alyxia papuana là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia uniflora[sửa]

Alyxia uniflora là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Alyxia vera[sửa]

Alyxia vera là một loài thực vật có hoa trong họ La bố ma. Loài này được D.J.Middleton mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Amorphophallus zengianus[sửa]

Amorphophallus zengianus là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được C.L.Long & H.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Amphitecna gentryi[sửa]

Amphitecna gentryi là một loài thực vật có hoa trong họ Chùm ớt. Loài này được W.C.Burger mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Anaphalis cooperi[sửa]

Anaphalis cooperi là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Grierson & Spring. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Anchusa samothracica[sửa]

Anchusa samothracica là loài thực vật có hoa trong họ Mồ hôi. Loài này được Bigazzi & Selvi mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Andinia dielsii[sửa]

Andinia dielsii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Mansf.) Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Andinia pensilis[sửa]

Andinia pensilis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Schltr.) Luer mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Angiopteris paucinervis[sửa]

Angiopteris paucinervis là một loài dương xỉ trong họ Marattiaceae. Loài này được W.M. Chu & Z.R. He mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Anomodon perlinguatus[sửa]

Anomodon perlinguatus là một loài rêu trong họ Thuidiaceae. Loài này được Broth. ex P.C. Wu & Y. Jia mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Anthurium bromelicola[sửa]

Anthurium bromelicola là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được Mayo & L.P.Félix mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Anthurium maricense[sửa]

Anthurium maricense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được Nadruz & Mayo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Antidesma jayasuriyae[sửa]

Antidesma jayasuriyae là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Chakrab. & M.Gangop. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Antidesma keralense[sửa]

Antidesma keralense là một loài thực vật có hoa trong họ Diệp hạ châu. Loài này được Chakrab. & M.Gangop. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Antimima excedens[sửa]

Antimima excedens là một loài thực vật có hoa trong họ Phiên hạnh. Loài này được (L.Bolus) Klak mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Apatophyllum flavovirens[sửa]

Apatophyllum flavovirens là một loài thực vật có hoa trong họ Dây gối. Loài này được A.R.Bean & Jessup mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Apatophyllum teretifolium[sửa]

Apatophyllum teretifolium là một loài thực vật có hoa trong họ Dây gối. Loài này được A.R.Bean & Jessup mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aphragmus nepalensis[sửa]

Aphragmus nepalensis là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được (H.Hara) Al-Shehbaz mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arabis lycia[sửa]

Arabis lycia là một loài thực vật có hoa trong họ Cải. Loài này được Parolly & P.Hein mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arachniopsis sejuncta[sửa]

Arachniopsis sejuncta là một loài rêu tản trong họ Lepidoziaceae. Loài này được (Ångström) R.M. Schust. mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2000.


Arachniopsis tenuifolia[sửa]

Arachniopsis tenuifolia là một loài Rêu trong họ Lepidoziaceae. Loài này được R.M. Schust. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Archibaccharis trichotoma[sửa]

Archibaccharis trichotoma là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Klatt) G.L.Nesom mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arcuatopterus harae[sửa]

Arcuatopterus harae là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (Pimenov) Pimenov & Ostr. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arcuatopterus ramosissimus[sửa]

Arcuatopterus ramosissimus là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (DC.) Pimenov & Ostr. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arcuatopterus sikkimensis[sửa]

Arcuatopterus sikkimensis là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được (C.B.Clarke) Pimenov & Ostr. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ardisia depauperata[sửa]

Ardisia depauperata là một loài thực vật có hoa trong họ Anh thảo. Loài này được (Mez) Bernacci & Jung-Mendacolli mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ardisia warmingii[sửa]

Ardisia warmingii là một loài thực vật có hoa trong họ Anh thảo. Loài này được (Mez) Bernacci & Jung-Mend. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aridarum borneense[sửa]

Aridarum borneense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được (M.Hotta) Bogner & A.Hay mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aridarum incavatum[sửa]

Aridarum incavatum là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được H.Okada & Y.Mori mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aridarum rostratum[sửa]

Aridarum rostratum là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được Bogner & A.Hay mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ariocarpus drabi[sửa]

Ariocarpus drabi là một loài thực vật có hoa trong họ Cactaceae. Loài này được Halda & Sladk. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arisaema condaoense[sửa]

Arisaema condaoense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được V.D.Nguyen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arisaema echinoides[sửa]

Arisaema echinoides là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được H.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arisaema victoriae[sửa]

Arisaema victoriae là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được V.D.Nguyen mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arisaema xuanweiense[sửa]

Arisaema xuanweiense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được H.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Arisaema zhui[sửa]

Arisaema zhui là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được H.Li mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristida fredscholzii[sửa]

Aristida fredscholzii là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được H.Scholz & Kürschner mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristida humidicola[sửa]

Aristida humidicola là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được S.M.Phillips mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristolochia andina[sửa]

Aristolochia andina là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được F.González & I.G.Vargas mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristolochia colombiana[sửa]

Aristolochia colombiana là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được F.González mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristolochia longispathulata[sửa]

Aristolochia longispathulata là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được F.González mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristolochia ophioides[sửa]

Aristolochia ophioides là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được L.Marión mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aristolochia schottii[sửa]

Aristolochia schottii là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được L.Marión mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Artemisia bhutanica[sửa]

Artemisia bhutanica là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Grierson & Spring. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Artemisia wurzellii[sửa]

Artemisia wurzellii là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được C.M.James & Stace mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aschisma cuynetii[sửa]

Aschisma cuynetii là một loài Rêu trong họ Pottiaceae. Loài này được (Bizot & R.B. Pierrot) J. Guerra & Cano mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Ascocentropsis pusilla[sửa]

Ascocentropsis pusilla là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Aver.) Senghas & Schildh. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Asperula naufraga[sửa]

Asperula naufraga là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Ehrend. & Gutermann mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Asteridea archeri[sửa]

Asteridea archeri là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được P.S.Short mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Asteridea morawana[sửa]

Asteridea morawana là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được P.S.Short mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Astroloba rubriflora[sửa]

Astroloba rubriflora là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (L.Bolus) G.F.Sm. & J.C.Manning mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Astrophytum mirum[sửa]

Astrophytum mirum là một loài thực vật có hoa trong họ Cactaceae. Loài này được Halda & Panar. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Asyneuma junceum[sửa]

Asyneuma junceum là loài thực vật có hoa trong họ Hoa chuông. Loài này được Parolly mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Atractylocarpus himalayanus[sửa]

Atractylocarpus himalayanus là một loài Rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được (Broth.) J.-P. Frahm mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Atractylocarpus malagensis[sửa]

Atractylocarpus malagensis là một loài Rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được (Herzog) J.-P. Frahm mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aubletiana leptostachys[sửa]

Aubletiana leptostachys là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được (Breteler) J.Murillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aubletiana macrostachys[sửa]

Aubletiana macrostachys là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được (Breteler) J.Murillo mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aulacospermum ikonnikovii[sửa]

Aulacospermum ikonnikovii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Kamelin mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Auranticarpa edentata[sửa]

Auranticarpa edentata là một loài thực vật có hoa trong họ Pittosporaceae. Loài này được L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Auranticarpa ilicifolia[sửa]

Auranticarpa ilicifolia là một loài thực vật có hoa trong họ Pittosporaceae. Loài này được L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Auranticarpa melanosperma[sửa]

Auranticarpa melanosperma là một loài thực vật có hoa trong họ Pittosporaceae. Loài này được (F.Muell.) L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Auranticarpa papyracea[sửa]

Auranticarpa papyracea là một loài thực vật có hoa trong họ Pittosporaceae. Loài này được L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Auranticarpa resinosa[sửa]

Auranticarpa resinosa là một loài thực vật có hoa trong họ Pittosporaceae. Loài này được (Domin) L.W.Cayzer, Crisp & I.Telford mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Aureliana angustifolia[sửa]

Aureliana angustifolia là loài thực vật có hoa trong họ Cà. Loài này được Alm.-Lafetá mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.


Axonopus magallanesiae[sửa]

Axonopus magallanesiae là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được Gir.-Cañas mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

-