Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tin tức

Tủ sách mở Wikibooks
  • 28 tháng 8 năm 2013: Mọi người dùng đăng nhập bắt đầu truy cập các trang Wikimedia qua kết nối an toàn HTTPS theo mặc định. Xem chi tiết.
  • 17 tháng 1 năm 2013: AmieKim được bầu lại làm bảo quản viên của Wikibooks trong thời gian 1 năm.
  • 21 tháng 7 năm 2012: Wikibooks tiếng Việt có Trang Chính mới.