Bước tới nội dung

Bản mẫu:Phiên bản PDF/doc

Tủ sách mở Wikibooks

Bản mẫu này có tác dụng gì

[sửa]

Bản mẫu này tạo một liên kết tới một tập tin PDF chứa tất cả nội dung của quyển sách, tiện lợi cho việc tải về và in ấn.

Cú pháp

[sửa]

{{phiên bản PDF|tên trang từ đó bản PDF được tạo|thông tin thêm|thông tin thêm}}

Example

[sửa]
Đánh vào Kết quả
{{phiên bản PDF|||Guitar}}
{{phiên bản PDF|Guitar}}
{{phiên bản PDF|Guitar|File size: 2.43 MB}}

Xem thêm

[sửa]