Bước tới nội dung

Bản mẫu:Phiên bản PDF

Tủ sách mở Wikibooks
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có tác dụng gì[sửa]

Bản mẫu này tạo một liên kết tới một tập tin PDF chứa tất cả nội dung của quyển sách, tiện lợi cho việc tải về và in ấn.

Cú pháp[sửa]

{{phiên bản PDF|tên trang từ đó bản PDF được tạo|thông tin thêm|thông tin thêm}}

Example[sửa]

Đánh vào Kết quả
{{phiên bản PDF|||Guitar}}
{{phiên bản PDF|Guitar}}
{{phiên bản PDF|Guitar|File size: 2.43 MB}}

Xem thêm[sửa]