Bước tới nội dung

Bản mẫu:Phiên bản in

Tủ sách mở Wikibooks
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có tác dụng gì

[sửa]

Bản mẫu này giúp hiển thị tất cả các trang của một quyển sách lên một trang bằng cách tạo những đường dẫn thích hợp tới các trang đó, tiện lợi cho việc in ấn.

Cú pháp

[sửa]

{{phiên bản in|tên trang từ đó bản in được tạo|thông tin thêm|thông tin thêm}}

Nếu chỉ viết {{phiên bản in}}, hệ thống sẽ tạo một phiên bản in của trang đang sửa đổi và tất cả trang con của nó.

Ví dụ

[sửa]
Đánh vào Kết quả
{{phiên bản in||Nonexistent Book||Nonexistent Book}}
{{phiên bản in|Ada Programming/All Keywords||Ada Programming/All Keywords}}
{{phiên bản in|Ada_Programming/All_Keywords|Be patient!|Ada_Programming/All_Keywords}}

Xem thêm

[sửa]