Điện tử/Linh kiện điện tử/Op Amp

Tủ sách mở Wikibooks

Op Amp[sửa]

Op Amp là một mạch điện điện tử của nhiều Linh Kiện Điện Tử đã được mắc sẵn trong một con chíp tám chân có khả năng dùng để khuếch đại hiệu hai điện thế nhập

Op Amp Chíp Biểu Tượng Cấu Trúc Chân
Operational Amplifier IC Chip Opamppinouts.png Generic 741 pinout top.png 1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng

Chức Năng[sửa]

Op Amp là một công cụ có nhiều chức năng

Khuếch đại hiệu hai điện thế nhập

Khuếch Đại Điện Âm or Dương

So sánh hai điện thế nhập

. Khi V+ > V- .
. Khi V+ < V- .
. Khi V+ = V- .

Mạch điện Op Amp[sửa]

Bộ Khuếch Đại Mạch Điện
Khuếch Đại Điện Âm Inverting amplifier
Khuếch Đại Điện Dương Non-inverting amplifier
Mạch lặp điện áp Voltage follower
Khuếch Đại Tổng Summing amplifier
Khuếch Đại Tích Phân Integrating amplifier
Khuếch Đại Đạo Hàm Differentiating amplifier
Schmitt trigger Schmitt trigger Hysteresis from to
Từ Dung Inductance gyrator L = RLRC
Điện Trở Âm Negative impedance converter
Khuếch Đại Logarit Logarithmic configuration
Khuếch Đại Lũy Thừa Exponential configuration

Tổng Kết[sửa]

IC Functions
IC747 Op Amp Schematics voltampopamp.jpg
Chân mắc với link kiện điện tử Generic 741 pinout top.png
1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng
Biểu Tượng Opamppinouts.png
Khuếch Đại khác biệt giữa hai Điện Thế
Khuếch Đại Điện Âm
Khuếch Đại Điện Dương
So Sánh hai Điện Thế