Điện tử/Linh kiện điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Linh kiện dẫn điện[sửa]

Từ vật chất dẫn điện, người ta đã chế ra những linh kiện điện tử sau

Linh kiện bán dẫn[sửa]

Từ chất bán dẫn điện, người ta đã chế ra những linh kiện điện tử sau

Con chíp điện tử[sửa]