Bước tới nội dung

Địa lý đại cương về thế giới/Tác giả

Tủ sách mở Wikibooks

Tác giả[sửa]

Nguồn[sửa]

Sách có tham khảo tư liệu từ nhiều nguồn gồm:

  • Sách giáo khoa Địa lí lớp 4 - 12, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  • Các nguồn được ghi trên Wikipedia.
  • Wikimedia Commons