Đại số/Phép Toán Đại Số/Tích Phân/Tích phân bất định/Tích Phân Hàm Số Logarit

Tủ sách mở Wikibooks

Tích Phân Hàm Số Logarit[sửa]

Dưới đây là danh sách tích phân với hàm lôgarít.

Chú ý: bài này quy ước x>0.