Wikimedia/Wikipedia/Bắt đầu

Tủ sách mở Wikibooks
Các chỉ dẫn dưới đây sẽ cho bạn biết những điều cơ bản về cách sử dụng Wikipedia.

Bắt đầu[sửa]

Trước hết bạn cần phải có tài khoản để tạo trang mới và đưa lên Wikipedia. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể tạo một trang thành viên cho mình và mọi người có thể tìm hiểu các thông tin về bạn. Nếu bạn tạo trang thành viên, hãy cẩn thận đừng tiết lộ những thông tin cá nhân mà bạn không muốn ai biết.

Sửa đổi[sửa]

Wikipedia có một điều tốt là nó mở, bạn có thể sửa đổi mọi trang bạn thích vào bất kỳ thời điểm nào. Một vài nhược điểm của Wikipedia và Wikibooks là những biên tập viên khác có thể không cẩn thận khi chỉnh sửa những gì bạn viết, và không có gì ngăn người khác sửa đổi những gì bạn đã viết. Những người phá hoại có thể phá những trang đó; tuy nhiên lịch sử trang vẫn còn đó và những phá hoại kia có thể bị lùi sửa.

Tạo một trang[sửa]

Một trong những khía cạnh thú vị của Wikipedia là việc tạo một trang thành viên hoặc trang wiki — với một vài wiki để lựa chọn, như Wikibooks, Wikimedia, Wikinews… và nổi tiếng nhất là Wikipedia. Trước khi tạo một trang, bạn phải xác định xem trang đã tồn tại hay chưa. Nếu nó chưa tồn tại thì rất dễ dàng để tạo ra nó; bạn chỉ cần click vào nút tạo trang.

Tạo một sách/sổ hướng dẫn[sửa]

Khi làm một cuốn sách hay sổ hướng dẫn trên wiki khác, bạn bắt buộc phải theo dõi chặt chẽ về vấn đề bản quyền. Nếu bạn đưa lên một cái gì đó có bản quyền mà không được cho phép, bạn sẽ được cảnh báo, nếu cứ làm nhiều lần, bạn có thể bị cấm một thời gian ngắn. Và chúng tôi không bao giờ muốn làm điều đó.